10. mars: Hva skjer i Ukraina?

Ukraina: Mellom øst og vest.

Den 24. februar 2022 invaderte Russland Ukraina. Etter intense spenninger mellom Russland og NATO, var krig i Europa et faktum.
Forholdet mellom de to statene har røtter helt tilbake til 800-tallet, men har de siste årene har vært preget av konflikt og et Ukraina som stadig har vendt mot en mer vestlig livsstil og politikk. Hard retorikk fra begge parter, har gjort situasjonsbildet uoversiktlig og vanskelig. Konsekvensene av invasjonen har bredt seg langt over Ukrainas landegrenser, og spørsmålet gjenstår om hvordan urolighetene vil påvirke Europas fremtid. På dette foredraget skal vi belyse hvorfor forholdet mellom landene er viktig fra et historisk og kulturelt perspektiv, og hvordan dette preger Europas sikkerhetspolitikk.

Vi har invitert:
Arve Hansen, forsker i russisk ved UiT og Helsingforskomiteen,
Rasmus Gjedssø Bertelsen, professor i Nordområdestudier,
Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i freds- og konfliktstudier