11. november – Samtale med Ambassadør Aas: USA etter valget.

Presidentvalget i USA har preget norske og internasjonale nyheter den siste uken. Rekordhøy valgdeltakelse, nasjonal splittelse, anklager om valgfusk og demonstrasjoner utenfor valglokaler vil kjennetegne dette historiske valget.

Resultatet av presidentvalget kan få store konsekvenser for Norge, vårt transatlantiske samarbeid og ikke minst vårt arbeid i internasjonale organisasjoner som FN og NATO. Det vil også få store konsekvenser for det amerikanske folket. Hva kan vi forvente i ukene frem til presidentinnsettelsen i januar? Hvordan skal den valgte Presidenten klare å samle et splittet land? Hvordan vil Covid-19 situasjonen fortsette å prege landet og styresmaktene i 2021? Dette og mer snakker vi med Ambassadør Aas om.

Ambassadør Kåre Aas var Norges ambassadør til USA i syv år, fra 2013 til 2020. Han har ledet den norske ambassaden under to Presidenter og var tilstede under valget i 2016. Med hans personlige erfaring og kompetanse om amerikansk politikk og det Norsk-Amerikanske samarbeidet vil det bli en lærerik og interessant digital samtale, en uke etter valgdagen.

Photo by Jon Tyson on Unsplash