15. april Three Seas Initiative med Jakub Godzimirski

Three Seas initiative summit 2018

I 2016 tok stater fra Øst-Europa initiativ et felles forum for økonomisk samarbeid og sikkerhet. Det nye forumet fikk raskt reaksjoner fra stormaktene internasjonalt. Kina har interesser av å knytte det opp mot sitt eget Belt and Road Initiative, samt investere i infrastruktur. USA har ingen interesse av at Kina skal kunne gjøre noe av dette, og vil bistå med olje- og gass-eksport til landene. På den andre siden har både EU og Russland har kritisert forumet for å være trussel mot eksisterende samarbeid. I dette møtet skal vi diskutere hva egentlig Three Seas Initiative er, og hvilken påvirkning det har for den internasjonale sfære .Vi har invitert Jakub Godzimirski fra NUPI for å snakke om dette temaet.

Se her for facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/472752100640663/

Bilde: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Bulgarian_Head_of_State_is_on_a_visit_to_Romania_to_take_part_in_the_Three_Seas_initiative_summit_2018_10.jpg og https://www.president.bg/photo-gallery4600/the-bulgarian-head-of-state-is-on-a-visit-to-romania-to-take-part-in-the-three-seas-initiative-summit.html&lang=en