17. februar – Konfliktløsning under lupen: en samtale med Dag Nylander

Onsdag 17. februar inviterer YATA Oslo til «Konfliktløsning under lupen: en samtale med Dag Nylander.»

Hva er egentlig konfliktløsning? Hva gjør man for å få ende på krig? Og hva betyr egentlig fred etter langvarig konflikt?


Dag Nylander er direktør for NOREF, Senter for internasjonal konfliktløsning.
Nylander har bakgrunn som diplomat og avdelingsdirektør for seksjon for fred
og forsoning i Utenriksdepartementer. Nylander er mest kjent for sin rolle som
norsk spesialutsending og tilrettelegger i fredsprosessen i Colombia mellom
2010-2016.


NOREF er en uavhengig stiftelse som jobber for fredelig løsninger på væpnede
konflikter. NOREF jobber likevel tett med Utenriksdepartementet, og er involvert
i fredsarbeid i Syria, Filippinene, og Colombia.


Samtalen har som mål å gi innsikt i freds- og konfliktarbeid, hvordan man
arbeider for vellykkede fredsprosesser, og aktuelle problemstillinger.

Link:

https://www.facebook.com/events/148685177060857