17. mars – Samtale med Tormod Heier: Nordområdene, balansegang og fredsnasjonen

Onsdag 17. mars inviterer YATA Oslo til «Samtale med Tormod Heier: Nordområdene, balansegang og fredsnasjonen.»

Regjeringens overordnede mål for politikken i nordområdene er fred, stabilitet og forutsigbarhet. Dette er noe Norge har lang erfaring med og gode resultater fra – å balansere våre interesser i nord. Likevel blir forholdet mellom Norge og Russland stadig mer spent. Flåtestyrker i Barentshavet, ubåter og det amerikanske luftforsvaret som sjekker landingsforholdene på Jan Mayen; de amerikanske bombeflyene på Ørland føyer seg inn i rekken av militær opptrapping i nordområdene.

Er balansepolitikken mellom det å være en god alliert og en god nabo forlatt? Har vi egentlig noe annet valg etter årevis med økt fokus på å være en god alliert ute? Hva med det liberale selvbildet?

For å snakke om dette har vi fått med oss Tormod Heier som er oberstløytnant i Hæren og professor ved Forsvarets Høgskole. Heier har tidligere jobbet i blant annet Brigade Nord, Etterretningstjenesten, Forsvarsdepartementet og Afghanistan, og har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. I 2017 ble han tildelt Ossietzkyprisen av Norsk PEN for fremragende innsats for ytringsfriheten, og gav i 2019 ut boken “Et farligere Norge?”

Link til arrangementet: https://www.facebook.com/events/786173648662218