20. november – Ny episode av Konflikt!

Ny episode av Konflikt er ute!

I denne episoden gjester de Landstillitsvalgte i Forsvaret podcasten. Vernepliktsrådet er det sentrale organet i Tillitsvalgtsordningen i Forsvaret (TVO), og består av fem Landstillitsvalgte. De er demokratisk valgt for å representere soldater i førstegangstjenesten og elever ved Forsvarets skoler, opp mot Forsvarets militære og politiske ledelse.

Vi ser nærmere på norsk verneplikt, dens betydning og rolle for det norske samfunn og Forsvar, samt hvilken innvirkning plikten har på den enkelte. Underveis i episoden blir vi også kjent med to unge ansatte i Forsvaret, og får vite mer om deres hverdag og hvilke refleksjoner de har om mandatet de er satt til å gjennomføre.

Styremedlem Asgeir Kråkenes tar en prat med Eirik Sjøhelle Eiksund og Karen Evelyn Seierstad. Norsk verneplikt og jobben til de Landstillitsvalgte er blant temaene du får vite mer om i episode 25 av konflikt.

Du kan lytte til Konflikt der du vanligvis hører på podcast!

Spotify: https://open.spotify.com/episode/3FN42sxDMC8oWny05horF4?si=a6326799ea844232