23. mai – Norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk i en ny tid

Mandag 23. mai inviterer Den Norske Atlanterhavskomitéen og Youth Atlantic Treaty Association Norge til en innledning og debatt om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i en ny tid.

Facebook-arrangementet finner du her.

Russlands invasjon av Ukraina den 24. februar 2022 har markert en ny tid for Europa. På bare noen få måneder har rammene for europeisk sikkerhetspolitikk endret seg fundamentalt, og allerede ser vi konturene av en endret tankegang blant europeiske ledere. Tyskland har tilbakelagt et kapittel med en tilbakeholden utenriks- og forsvarspolitikk, og forbundskansler Olaf Scholz har lovet 100 milliarder euro til militære investeringer. Den 25. april kan finske “Iltalehti” og svenske “Expressen” melde at Finland og Sverige har blitt enige om at landene sender sine NATO-søknader samtidig, dersom de søker medlemsskap. Søknadene kan komme allerede i mai. For NATO vil Tyskland som en sterk militærmakt, samt finsk og svensk medlemskap, styrke det europeiske samarbeidet innad i alliansen. 

Samtidig som storkrigen mellom Ukraina og Russland utspiller seg på vårt kontinent, foregår det en stormaktsrivalisering mellom Kina og USA. I fremtiden kan vi komme til å se et USA som vender seg mer østover og mot Stillehavsregionen. I Norge nedsatte regjeringen en forsvarskommisjon før jul som skal vurdere sikkerhets utfordringene landet vårt står overfor, og hvilke veivalg Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i årene som kommer. Kommisjonen skal legge frem sin rapport i mai neste år. 

Hvordan vil stormaktsrivaliseringen, endret dynamikk innad i NATO og et endret sikkerhetspolitisk bilde påvirke norske prioriteringer i utenriks- og sikkerhetspolitikken? Og hvordan skal vi innrette oss til dette, både på militært og sivilt plan?

Dette er noen av de overordnede spørsmålene vil stiller morgendagens politiske ledere under kveldens ungdomspartilederdebatt i Kulturhuset i Oslo. Før debatten får vi en innledning holdt av Ole Martin Stormoen fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt, som vil tegne opp det sikkerhetspolitiske bildet og sette rammene for debatten.