24.mars – Krig i Ukraina, et tidsskille for NATO og Europa

Atlanterhavskomiteens generalsekretær Kate Hansen Bundt kommer til Trondheim 24. mars for å snakke om Ukraina.

Russlands angrepskrig mot Ukraina ryster en hel verden. Hele Europas sikkerhet er truet for første gang siden 1945. I NATO står medlemslandene samlet bak løftet om den kollektive sikkerhetens grunnregel: «en for alle, alle for en». Alliansen styrker forsvarsverkene i egne medlemsland. I EU har medlemsstatene innført de tøffeste sanksjonene mot russiske økonomiske interesser overhode, og forsvarsbevilgningene går opp blant Europas stater. Fremtiden er uviss og Moskva isoleres mer og mer fra et Europa som spør seg hvordan fremtiden vil se ut. Hvordan kunne dette skje?

Foredraget finner sted på Habitat kl. 18.00.

Se mer informasjon om foredraget på vår Facebookside. Vi sees!