28. mars – Norske interesser i utlandet – hva er det?

Norge er et lite land som er avhengig av å handle med det globale samfunnet. Hvem er vi villige til å handle med, og hvor langt er vi villige til å trekke oss for å ivareta god økonomi her i Norge – særlig i de tilfellene vi vet at det går på bekostning av andre verdier som Norge ønsker å fronte? 

«Norske interesser» er et flertydig begrep som benyttes i mange ulike situasjoner, blant annet regjeringen. Hva ligger egentlig i dette, og hvordan skal vi som land håndtere motstridende interesser – for eksempel økonomisk vekst kontra demokrati og fred i verden? Hvordan er avveiningen mellom disse hensynene, og hvordan tas vurderingene? Lar de seg kombinere? 

Bli med når YATA Oslo arrangerer panelsamtale om nettopp dette på Kulturhuset, tirsdag 28. mars klokken 18.00. 

Vel møtt!

Facebook-arrangement finner du her.