5. oktober – Hva betyr klimaendringer for fremtidens utenriks- og sikkerhetspolitikk?

YATA Oslo har gleden av å invitere til en høyaktuell panelsamtale tirsdag 5. oktober klokken 16:00 på Blindern! Nøyaktig sted publiseres så snart dette er bekreftet.

Klimaendringers betydning for konflikt får stadig mer oppmerksomhet, og er et fokusområde i FNs Sikkerhetsråd, EU og NATO. Men hva betyr egentlig fenomener som ekstremvær, tørke og flom for nasjonal og global sikkerhet, og hvilke sikkerhetsutfordringer kan vi vente oss gjennom de neste årene?

Dette og mer får vi svar på den 5. oktober av et dyktig ekspertpanel bestående av:

  • Elisabeth L. Rosvold, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI): Rosvold har en doktorgrad i statsvitenskap fra NTNU og forsker på hvordan katastrofer, bistand og institusjoner påvirker konfliktdynamikk. Hos NUPI jobber hun for tiden i forskningsprosjektet Climate-related Peace and Security Risks, som tar sikte på å støtte opp om Norges arbeid i løpet av deres periode som valgt medlem av FNs sikkerhetsråd.
  • Borgar Aamaas, forsker ved CICERO: Aamaas har en doktorgrad innen geofag fra UiO om klima og utslipp i transportsektoren. Han var bidragsyter til kapittel 8 i den første delrapporten fra FNs klimapanels femte hovedrapport publisert i 2013. I tillegg til å forske og publisere vitenskapelige artikler, er han en aktiv fagformidler og skribet, med rundt 20 populærvitenskapelige foredrag i året om klima.Siste paneldeltaker deles her så snart det er bekreftet.

Til å lede samtalen har vi fått med oss YATA Oslo-alumni og forsker hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Johanne Skeie. Hos FFI jobber Skeie særlig med klimaendringer og internasjonal og nasjonal sikkerhet og forsvar.

Vi ser frem til en spennende samtale den 5. oktober, og håper å se deg der!