9. mars – Krig og fred i Arktis: Stormaktsrivalisering utenfor stuedøra

Norge står overfor flere utenrikspolitiske veivalg i nordområdene, og den norske regjeringen må navigere i et utenrikspolitisk klima preget av økende økonomisk og strategisk satsing i regionen. Russland øker stadig sitt militære og økonomiske nærvær i nord, samtidig som Kina investerer i Den nordlige sjøruten. Også NATO og USA engasjerer seg i økende grad i Nord-Norge og Barentshavet, samtidig utfordrer EU Norge over farvannene rundt Svalbard. Og ikke minst, hva kan krigen i Ukraina bety for stormaktspolitikken i nordområdene?


Onsdag 9. mars vil seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og Nord Universitet, Andreas Østhagen, diskutere disse og flere aspekter ved Norges rolle i nord. Vi skal se på globale trender som påvirker nordområdene; på Russlands markante rolle i nord; og på hva Norge kan og bør gjøre i nordområdene. Ta med deg noen venner, kjøp deg en pils og få et avbrekk fra hverdagen med en utenrikspolitisk aften på People’s. 


Samtalen ledes av Mathea Reine-Nilsen, leder i YATA Oslo. Arrangementet starter kl. 18.30, og du kan lese mer om det her.