Hvordan kan vi forstå Russlands Svalbard-kritikk? Her er tre måter å se den på.

Skrevet av: Håvard Hammer 26.10.22 – først publisert som debattinnlegg i Aftenposten Foto: Silje Hornnes, Svalbard Antageligvis håper de å avdekke brister i europeisk samhold. Nylig kom Maria Zakharova, talsperson for det russiske Utenriksdepartementet, med anklager mot Norge om økt militært nærvær på Svalbard. Det skjedde da fregatten Thor Heyerdahl anløp øygruppen. Samtidig kritiserte hun Kystvakten forContinue reading «Hvordan kan vi forstå Russlands Svalbard-kritikk? Her er tre måter å se den på.»

Månedens innsikt: Si vis pacem, para bellum

For første gang siden den kalde krigens slutt på 1990-tallet har forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål fått en reel tyngde på den europeiske dagsorden. I en internasjonal kontekst preget av russisk imperialisme og kinesisk våpenrasling er Vesten helt avhengig av en sterkere militær samhandling og oppbygging.  For et lite land som Norge i krysningen mellom stormaktenesContinue reading «Månedens innsikt: Si vis pacem, para bellum»

Valgkomiteens innstilling til nytt styret i YATA Bergen

Om prosessen: Valgkomiteen fikk inn totalt ni søknader hvor noen av søkerne søkte på flere verv. Det har vært utfordrende med mange gode kandidater til flere posisjoner, men valgkomiteen ser på det som en styrke at det har vært såpass mange søkere og flere søkere til samme verv fordi det vitner om flere som ønskerContinue reading «Valgkomiteens innstilling til nytt styret i YATA Bergen»

Søk verv i YATA Bergen!

YATA Bergen lyser ut verv i lokallaksstyret! Brenner du for sikkerhets-, utenriks- og forsvarspolitikk, er mellom 18 – 32 år og bor i Bergensområdet? Da bør du søke verv i YATA Bergen. Gjennom YATA får du mulighet til å få et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk, delta på spennende studieturer, arrangere foredrag/debatter/seminarer om et temaContinue reading «Søk verv i YATA Bergen!»

Månedens innsikt: Råvarer og inflasjon som våpen – geopolitisk spill i en ny avksrekkingstid

Råvarer som våpen er den viktigste årsaken til hvorfor Russland angrep Ukraina og fortsetter å utsette seg selv for sanksjoner fra USA og andre vestlige land. Russland har fortsatt mange handelspartnere i Asia og besitter selv råvarer som er nødvendig for industri og materialproduksjon.1 Krigen handler ikke kun om konvensjonell krigføring mot et enkeltland, menContinue reading «Månedens innsikt: Råvarer og inflasjon som våpen – geopolitisk spill i en ny avksrekkingstid»

Landsstyret i YATA Norge lyser ut verv for 2022/2023

YATA Norge søker unge med interesse for utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk til lærerike og sosiale verv i landsstyret. Som medlem av landsstyret utfører du viktige oppgaver for hele organisasjonen. Søknadsfrist er mandag 12. september.  Landsstyret i YATA Norge utfører sentrale oppgaver for hele organisasjonen. Vi holder til i Oslo og møtes ca. én gang iContinue reading «Landsstyret i YATA Norge lyser ut verv for 2022/2023»

Transatlantisk forum

Er du student, kadett eller ung yrkesaktiv? Opptatt av internasjonale spørsmål? Nysgjerrig på en karriere innen utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk? Da bør du søke om deltakelse på Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) og Youth Atlantic Treaty Association (YATA)s Transatlantiske forum! For andre gang arrangerer DNAK og YATA en serie på tre samlinger for engasjerte studenter, kadetterContinue reading «Transatlantisk forum»

Bli med på YATAs nordområdeprosjekt del 2 med studietur til Svalbard!

Målet med prosjektet er å lære mer om sikkerhet og bærekraft på Svalbard. Flere nasjonale og internasjonale aktører opererer nå i Norges nordlige områder, og derfor gjennomførte YATA Norge et informasjonsprosjekt med utgangspunkt i Sør-Varanger i november 2020. Nå ønsker vi å ta dette videre ved å gjennomføre en ny studietur; denne gangen til Svalbard. Continue reading «Bli med på YATAs nordområdeprosjekt del 2 med studietur til Svalbard!»

Månedens innsikt: Parlamentsvalget i Ungarn: Fire nye år med systematisk nedbygging av demokratiet?

Skrevet av: Bendik Lysvåg Den 3. april avholdt Ungarn folkeavstemning og parlamentsvalg. Dagen etterpå florerteungarske avisforsider med overskrifter som hyllet det «blomstrende demokratiet.» Dette reiser flere spørsmål. Anses en stat med kontroll over medielandskapet å være et blomstrende demokrati? Er atskilte statsmakter et viktig demokratisk prinsipp? Freedom House har tatt for seg disse spørsmålene ogContinue reading «Månedens innsikt: Parlamentsvalget i Ungarn: Fire nye år med systematisk nedbygging av demokratiet?»