24.mars – Krig i Ukraina, et tidsskille for NATO og Europa

Atlanterhavskomiteens generalsekretær Kate Hansen Bundt kommer til Trondheim 24. mars for å snakke om Ukraina. Russlands angrepskrig mot Ukraina ryster en hel verden. Hele Europas sikkerhet er truet for første gang siden 1945. I NATO står medlemslandene samlet bak løftet om den kollektive sikkerhetens grunnregel: «en for alle, alle for en». Alliansen styrker forsvarsverkene iContinue reading «24.mars – Krig i Ukraina, et tidsskille for NATO og Europa»

23. mars – Sportsvasking med Halvor Ekeland

I 2022 skal Qatar arrangere fotball-VM. Systematiske menneskerettighetsbrudd av migrantarbeiders rettigheter i landet har skapt debatt og misnøye rundt denne beslutningen. Fokuset på menneskerettighetsbrudd i Qatar i oppladningen til fotball-VM har ført til at landet blir beskyldt for sportsvasking. Begrepet sportsvasking dukker opp i forbindelse med større idrettsarrangementer arrangert av autoritære regimer, som fotball-VM iContinue reading «23. mars – Sportsvasking med Halvor Ekeland»

16. mars-Russland i Ukraina! Angrepskrig på bakken: politiske konsekvenser

YATA Trondheim inviterer til foredrag om situasjonen mellom Russland og Ukraina, den 16. Mars. Foredraget gir innledningsvis en kronologisk oversikt over situasjonen på bakken fra invasjonen av Ukraina startet 24. februar fram til 16 mars. Det vil gi et unikt innblikk i Russisk doktrine og taktiske disposisjoner. Andre del av foredraget belyser de storpolitiske konsekvenseneContinue reading «16. mars-Russland i Ukraina! Angrepskrig på bakken: politiske konsekvenser»

9. mars – PST: Nasjonal trusselvurdering 2022

Onsdag 9. mars inviterer YATA Trondheim til foredrag med PST. Onsdag 9. mars inviterer YATA Trondheim til foredrag med PST om det nasjonale trusselbildet i Norge i 2022.Med grunnlag i Nasjonal Trusselvurdering 2022 skal PST fortelle om hvilke trusler og utfordringer Norge står det kommende året. Vurderingen og foredraget tar opp flere temaer, blant annetContinue reading «9. mars – PST: Nasjonal trusselvurdering 2022»