Bli en del av YATA Norges landsstyre!

Brenner du for utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikk? Synes du medlemskap og organisatorisk arbeid virker spennende? Trives du med ansvar? Da er det kanskje deg vi ser etter! Søknadsfristen er fredag 4. februar.

YATA er en frivillig organisasjon for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikk. Landsstyret i YATA Norge er det øverste organet til YATA og koordinerer lokallagene. Ved å bli med i landsstyret blir du del av et faglig og sosialt nettverk hvor du kan dyrke interessen for politiske spørsmål sammen med unge likesinnede. YATA Norge er en del av YATA International, noe som gir mulighet til et internasjonalt nettverk og tilgang til internasjonale konferanser innenfor fagfeltet.

Hvem ser vi etter?
Vi ser etter deg som vet hva som engasjerer, har initiativ og gjennomføringsevne, og er mellom 18-35 år. Det stilles ingen formelle krav til erfaring og kunnskap, men du må ha interesse for YATAs fagområder, være samarbeidsvillig og kunne forplikte deg til vervet. I vervet som medlemsansvarlig teller det positivt med organisasjons- og medlemskapserfaring.

Som styremedlem i YATA Norge deltar du på månedlige styremøter og bidrar til styret med engasjement og idéer til det organisatoriske arbeidet. Vi ønsker deg som kan vie tid til YATA og som ønsker å bidra til å utvikle organisasjonen videre. Du bør helst være bosatt i eller rundt Oslo.

Hvordan søke?
Søknad og CV sendes i én PDF-fil til valg@yata.no innen fredag 4. februar  kl. 23.59. Søknader vurderes fortløpende. Intervjuer gjennomføres i uke 5, og alle vil få tilbakemelding innen 7. februar.

Tiltredelse er snarest mulig. Vervet løper frem til nytt styre velges under årsmøte høsten 2022. Det er krav om medlemskap i YATA for å kunne sitte i styret til YATA Norge.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder Elias Baccouche på elias@yata.no
Spørsmål om vervet som medlemsansvarlig kan rettes til nåværende medlemsansvarlig Julia Wong på julia@yata.no


Mer om vervet som medlemsansvarlig
Medlemsansvarlig har ansvar for medlemskapsarbeidet og -tilbudet i YATA Norge. Dette innebærer at du har ansvar for driften av medlemssystemet vårt, rekrutteringsplan og opplæring til medlemsansvarlige i lokallagene.

I overgangsfasen som ny medlemsansvarlig vil personen som har dette vervet før deg sørge for at du får en god opplæring og blir trygg på systemet. Samtidig krever det at du også evner å lære deg endringer i systemet som måtte forekomme underveis i vervet.

Som medlemsansvarlig er du i tett kontakt med lokallagene og opptrer som et knutepunkt for lokallagene når det kommer til spørsmål angående medlemskap og medlemmer. I tillegg fungerer du som kontaktperson mellom medlemssystemet og organisasjonen.

Om du er en organisert og initiativrik person som er glad i mennesker og organisasjonsoppgaver, bør du vurdere å søke på stillingen. Av personlige egenskaper bør du være inkluderende og positiv. Det er en stor fordel om du har erfaring med medlemskap i organisasjonslivet fra før, ettersom vi fortsatt jobber med å etableres som en medlemsorganisasjon. Frem til 2019 var YATA organisert som et nettverk med maillister.

Det er forventet at du tar ansvar for løpende oppgaver som måtte oppstå i dialog med arbeidsutvalget i landsstyret (leder, nestleder og økonomiansvarlig). I tillegg vil det være månedlige landsstyremøter som samkjører arbeidet med resten av landsstyret. 

Mer om vervet som styremedlem
I landsstyret har vi tidligere kun hatt verv med spesifikke oppgaver, og vervet som styremedlem vil derfor være nytt. I dette vervet kreves det derfor at du evner å ta initiativ og løser de oppgavene som det måtte være behov for å fordele utover de ordinære oppgavene. 

Som styremedlem må du derfor evne å ta initiativ, være engasjert i YATA og ha gode samarbeidsevner. Du bør ha erfaring fra organisasjonslivet og styreverv, samtidig er det viktigste at du har tid til vervet og stiller opp. 

Det er forventet at du på lik linje med de andre landsstyremedlemmene stiller opp på månedlige landsstyremøter og deltar på annet som måtte dukke opp underveis.