17. mars – Samtale med Tormod Heier: Nordområdene, balansegang og fredsnasjonen

Onsdag 17. mars inviterer YATA Oslo til «Samtale med Tormod Heier: Nordområdene, balansegang og fredsnasjonen.» Regjeringens overordnede mål for politikken i nordområdene er fred, stabilitet og forutsigbarhet. Dette er noe Norge har lang erfaring med og gode resultater fra – å balansere våre interesser i nord. Likevel blir forholdet mellom Norge og Russland stadig merContinue reading «17. mars – Samtale med Tormod Heier: Nordområdene, balansegang og fredsnasjonen»

Innsikt: Ytringsfrihet, demokrati og “fake news”: Et sikkerhetsproblem.

Debatten rundt “fake news” tok seg opp for fullt da Donald Trump ble valgt til president og denne debatten har stadig vært aktuell under hans tid. Vi må fortsette debatten selv om Trump nå  er ute av Det hvite hus. Debatten må gå på hvordan vestlige demokratier skal takle en ytringsfrihet løpt løpsk i regiContinue reading «Innsikt: Ytringsfrihet, demokrati og “fake news”: Et sikkerhetsproblem.»

17. februar – Konfliktløsning under lupen: en samtale med Dag Nylander

Onsdag 17. februar inviterer YATA Oslo til «Konfliktløsning under lupen: en samtale med Dag Nylander.» Hva er egentlig konfliktløsning? Hva gjør man for å få ende på krig? Og hva betyr egentlig fred etter langvarig konflikt? Dag Nylander er direktør for NOREF, Senter for internasjonal konfliktløsning.Nylander har bakgrunn som diplomat og avdelingsdirektør for seksjon forContinue reading «17. februar – Konfliktløsning under lupen: en samtale med Dag Nylander»

Nordområdeprosjektet

YATA Norge gjennomfører et informasjonsprosjekt om FNs bærekraftsmål i nordområdene i perioden 2020 til 2021. Målet med prosjektet er å lære unge voksne om rollen Norge har som aktør i nordområdene, fortrinnsvis i Barentsregionen. Vi skal produsere informasjonsmateriell som bidrar til økt forståelse hos medlemmer av YATA og øvrige interessenter. Overordnet tema for prosjektet erContinue reading «Nordområdeprosjektet»

10. februar – Ungarn: diktatur på fremmarsj?

Onsdag 10. januar inviterer YATA Oslo til digital panelsamtale «Ungarn: diktatur på fremmarsj?» med Jette Christensen, Cathrine Moe Thorleifsson og Nick Sitter. “En av de store ironiene om hvordan demokratier dør, er nettopp at selve forsvaret for demokrati gjerne brukes som påskudd for dets undergraving, der valgte autokrater bruker økonomiske kriser, kriger, eller terrorangrep forContinue reading «10. februar – Ungarn: diktatur på fremmarsj?»

03. februar – Africa now: The Grand Ethiopian Renaissance Dam – possibilities and challenges

On the 3rd of February invites YATA Oslo in colloboration with the Norwegian Coucil for Africa to the online event «Africa now: The Grand Ethiopian Renaissance Dam – possibilities and challenges.» The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) is a gravity dam on the Blue Nile River in Ethiopia. The primary purpose of the dam isContinue reading «03. februar – Africa now: The Grand Ethiopian Renaissance Dam – possibilities and challenges»

Innsikt: Norway and Russia: a long-standing partnership through a historic lens

Norway and Russia share a 197,7 km long border. This implies that the countries have had to and must continue to deal with each other.  Norway and Russia have a longstanding relationship founded on trade and mutual interests. The relationship with Russia is arguably the most important bilateral relation in Norwegian foreign policy.  In theContinue reading «Innsikt: Norway and Russia: a long-standing partnership through a historic lens»

13. november – Women, Peace and Security in the Norwegian Armed Forces

How has the Norwegian Armed Forces adopted and implemented the UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security? This webinar will discuss the progress and challenges related to the implementation domestically as well as Norway’s efforts abroad through UN Missions and NATO operations. The panel for this webinar will consist of: Major GeneralContinue reading «13. november – Women, Peace and Security in the Norwegian Armed Forces»

11. november – Samtale med Ambassadør Aas: USA etter valget.

Presidentvalget i USA har preget norske og internasjonale nyheter den siste uken. Rekordhøy valgdeltakelse, nasjonal splittelse, anklager om valgfusk og demonstrasjoner utenfor valglokaler vil kjennetegne dette historiske valget. Resultatet av presidentvalget kan få store konsekvenser for Norge, vårt transatlantiske samarbeid og ikke minst vårt arbeid i internasjonale organisasjoner som FN og NATO. Det vil ogsåContinue reading «11. november – Samtale med Ambassadør Aas: USA etter valget.»