Månedens innsikt: Si vis pacem, para bellum

For første gang siden den kalde krigens slutt på 1990-tallet har forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål fått en reel tyngde på den europeiske dagsorden. I en internasjonal kontekst preget av russisk imperialisme og kinesisk våpenrasling er Vesten helt avhengig av en sterkere militær samhandling og oppbygging.  For et lite land som Norge i krysningen mellom stormaktenesContinue reading «Månedens innsikt: Si vis pacem, para bellum»

Månedens innsikt: Råvarer og inflasjon som våpen – geopolitisk spill i en ny avksrekkingstid

Råvarer som våpen er den viktigste årsaken til hvorfor Russland angrep Ukraina og fortsetter å utsette seg selv for sanksjoner fra USA og andre vestlige land. Russland har fortsatt mange handelspartnere i Asia og besitter selv råvarer som er nødvendig for industri og materialproduksjon.1 Krigen handler ikke kun om konvensjonell krigføring mot et enkeltland, menContinue reading «Månedens innsikt: Råvarer og inflasjon som våpen – geopolitisk spill i en ny avksrekkingstid»

Månedens innsikt: Parlamentsvalget i Ungarn: Fire nye år med systematisk nedbygging av demokratiet?

Skrevet av: Bendik Lysvåg Den 3. april avholdt Ungarn folkeavstemning og parlamentsvalg. Dagen etterpå florerteungarske avisforsider med overskrifter som hyllet det «blomstrende demokratiet.» Dette reiser flere spørsmål. Anses en stat med kontroll over medielandskapet å være et blomstrende demokrati? Er atskilte statsmakter et viktig demokratisk prinsipp? Freedom House har tatt for seg disse spørsmålene ogContinue reading «Månedens innsikt: Parlamentsvalget i Ungarn: Fire nye år med systematisk nedbygging av demokratiet?»

Innsikt: Covid-19 og geopolitikken, 19 måneder senere

Skrevet av: Sverke R. Saxegaard I april 2020 skrev jeg en tekst for YATA der jeg samlet en rekke spådommer og analyser om hvordan pandemien ville påvirke pågående kriser og konflikter, globale maktforhold, og styresett og stabilitet. Hvordan har disse spådommene holdt seg? Krisemaksimerte vi i pandemiens tidlige fase? Eller har vi som den famøse frosken iContinue reading «Innsikt: Covid-19 og geopolitikken, 19 måneder senere»

Innsikt: Strategic Non-Violence and Security Constellation through Photographs and Coloring Pages: Ten Years After the Arab Spring

As “a strategy for political change”[1], non-violence is a choice – and a choice widely made by the participants of the Arab Spring uprisings in the MENA region.  The focus on the strategic nature of non-violent protests highlights that “[a]lthough nonviolent action may be used when no weapons are available, it may also be used instead of violence”[2] because it may be more effective.

Innsikt: An Eerie Echo Chamber: How the Covid-19 Pandemic Enables Radicalization

The pandemic has had a major impact on our society in several areas: social, economic, and health-wise. These consequences are well known. However, the pandemic’s impact and its effects on the threat environment in terms of security are still uncertain, and harder to predict. In its annual threat assessment, the Norwegian Police Security Service considersContinue reading «Innsikt: An Eerie Echo Chamber: How the Covid-19 Pandemic Enables Radicalization»

Innsikt: Ytringsfrihet, demokrati og “fake news”: Et sikkerhetsproblem.

Debatten rundt “fake news” tok seg opp for fullt da Donald Trump ble valgt til president og denne debatten har stadig vært aktuell under hans tid. Vi må fortsette debatten selv om Trump nå  er ute av Det hvite hus. Debatten må gå på hvordan vestlige demokratier skal takle en ytringsfrihet løpt løpsk i regiContinue reading «Innsikt: Ytringsfrihet, demokrati og “fake news”: Et sikkerhetsproblem.»

Innsikt: Norway and Russia: a long-standing partnership through a historic lens

Norway and Russia share a 197,7 km long border. This implies that the countries have had to and must continue to deal with each other.  Norway and Russia have a longstanding relationship founded on trade and mutual interests. The relationship with Russia is arguably the most important bilateral relation in Norwegian foreign policy.  In theContinue reading «Innsikt: Norway and Russia: a long-standing partnership through a historic lens»

Innsikt: A third revolution in warfare: the inconspicuous rise of autonomy

In a 2017 speech, Russian President Vladimir Putin stated that “artificial intelligence […] is the future of all mankind. […] The one who becomes the leader in this sphere will be the lord of the world”.[1] But despite the impact the ongoing artificial intelligence (AI) arms race is having on national military policies and international diplomacy,Continue reading «Innsikt: A third revolution in warfare: the inconspicuous rise of autonomy»

Innsikt: USA: Asymmetrisk polarisering, illiberalisme og Det republikanske partiet

Asymmetrisk polarisering og Donald Trump har tatt Det republikanske partiet i USA inn i illiberalt farvann. Hvis Trump beholder makten vil trenden trolig fortsette. Asymmetrisk polarisering De to store politiske partiene i USA, slik vi kjenner dem i dag, tok form etter borgerrettighetsbevegelsen på 50- og 60-tallet. De som tidligere hadde vært konservative sørstatsdemokrater gikkContinue reading «Innsikt: USA: Asymmetrisk polarisering, illiberalisme og Det republikanske partiet»