Innsikt: Jusprofessor leder ny populistregjering i Italia

Månedens innsikt for mai 2018 kan du lese hos tidsskriftet Minerva

Vi takker for samarbeidet! Fra tid til annen ønsker YATA Norge å publisere våre tekster gjennom andre nyhetskanaler for å nå ut til enda større publikum.

***

Teksten er skrevet av Anders G. Haugseth, president i YATA Norge. Anders jobber i justissektoren og har mastergrad i sikkerhetspolitikk fra University of Bath, Storbritannia. Synspunktene i denne teksten er utelukkende forfatterens og representerer ikke nødvendigvis synet til YATA Norge.