Kinas rolle i verden og vestens svar på den

YATA Norge inviterer, i samarbeid med YATA Stavanger, til samtale om Kinas rolle og hvordan vesten svarer på Kinas økte betydning i verdenssamfunnet.


Kinas innsats for å sikre seg en større rolle på flere internasjonale arenaer har ført til at flere har stilt spørsmål knyttet til omfanget av Kinas ambisjoner og verktøyene de vil bruke for å nå målet om større inflytelse internasjonalt. Fra handel og energi til menneskerettigheter, påvirker Kinas økende status internasjonale organisasjoner. Dette seminaret vil diskutere vestens respons på Kinas voksende rolle i det internasjonale samfunnet. Til å diskutere dette har vi fått med oss Trine Skei Grande, jussprofessor Knut Einar Skodvin og Kina-ekspert Stein Tønnesson.

Knut Einar er professor ved Det juridiske fakultet i Bergen og underviser i alt fra sivil- og straffeprosess til dynamisk tingsrett og konkurs. Han har også vært dommer i Bergen tingrett. Doktoravhandlingen hans handlet om havrett og “The freedom of navigation in the Exclusive Economic Zone”. Hans forskningsarbeid i dag dreier seg hovedsakelig om folkerett med spørsmål knyttet til havrett og krigens folkerett, samt statsrettslige spørsmål om militærmakten.

Trine Skei Grande ledet Venstre ett tiår, og i 2017 tok hun partiet inn i regjering for første gang siden 2005. Trine har vært kunnskapsminister, kulturminister og visestatsminister. Nå er hun tilbake på Stortinget, der hun sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen. Trine er ett av to norske medlemmer av den internasjonale parlamentarikerkoalisjonen som jobber for frihet og demokrati i Kina (IPAC).

Stein Dorenfeldt Tønnesson er en norsk forsker og historiker. Han var direktør for Institutt for fredsforskning (PRIO) fra 2001 til 2009. Hans viktigste forskningsarbeider gjelder revolusjon og krig i Vietnam, nasjonal identitet i Sørøst-Asia, konflikten om Sør-Kina-havet – og norsk idrettshistorie. Han har også bakgrunn som journalist i Kongsvinger. I det siste tiåret har han interessert seg sterkt for globalhistorie og globalisering.

IPOC er en internasjonal tverrpolitisk gruppe som arbeider med hvordan demokratiske land forholder seg til Kina. Medlemmer i IPOC forholder seg til følgende to prinsipper: – Demokratiske stater må opprettholde integriteten til sine politiske systemer, og aktivt søke å bevare en markedsplass for ideer uten forvrengning – En fri, åpen og rettsbasert internasjonal orden som støtter menneskeverd, som er laget og vedlikeholdt gjennom gjensidig intensjon. Opprettholdelsen av en slik orden krever at likesinnede land deltar aktivt i styring og håndhevelse.

Program for møtet:
18.00 – Introduksjon fra Karl og Jens (YATA)

18.05 – Trine innledning

18.10 – Knut Einar innledning

18.15 – Stein Tønnesson innledning

18.20-18.30 – samtale om: Kina-USA og Kina-EU (Vesten)

18.30-18.40 – samtale om Kinas faresoner: (Hong Kong, Korea, Østkinahavet, Taiwan, Sørkinahavet, Myanmar, grensen til India)

18.40-50 – samtale om dilemma: Hvordan kombinere samarbeid og kritikk?

18.50-19.00 – spørsmål fra publikum

Møtet vil bli avholdt på zoom. Se Facebook for lenke til arrangementet.

Vel møtt!