KONTAKT

Landsstyret for 2019/2020 

Jens Kristian Øvstebø, president 

Petter John Fotheringham Sørlie, visepresident 

Narve Nilsen, økonomiansvarlig 

Marte Freihow Langeland, medlemsansvarlig

Lene Berg Hermann, kommunikasjonsansvarlig 

Line Augland, prosjektleder NorSec2020

Vilhelm Ofstad Bjørgul, prosjektleder NorSec2020

Silje Martine Bøe Olssøn, internasjonal koordinator

Kontakt

jens@yata.no

petter@yata.no

narve@yata.no

marte@yata.no

lene@yata.no

line@yata.no

vilhelm@yata.no

silje@yata.no

Du kan også kontakte landsstyret på post@yata.no.

Om oss

Vi er et nettverk for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Kontakt

post@yata.no

YATA Norge c/o DNAK, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo

Følg oss