Kontakt

KONTAKT

Landsstyret for 2022/2023 

Beatrice Berg Sæthre, president – beatrice@yata.no

William Boley Diseth, visepresident – william@yata.no

Richard Federhofer, økonomiansvarlig – richard@yata.no

Johanne Akerø, medlemsansvarlig – johanne.akero@yata.no

Evelyn Rooseboom de Vries, kommunikasjonsansvarlig – evelyn@yata.no

Benedicte Røvik, internasjonal koordinator – benedicte@yata.no

Maiken Auvi Raaen, prosjektleder NorSec2023 – maiken@yata.no

Amalie Skaiå Larsen, prosjektleder NorSec2023 – amalie.skaiaa@yata.no

Silje Kristine Hornnes, styremedlem – silje.hornnes@yata.no

Sara Herfindal, styremedlem – sara-herfindal@yata.no

Kontakt landsstyret: post@yata.no

Om oss

Vi er et nettverk for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand.

Kontakt

post@yata.no

YATA Norge c/o DNAK, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo