Landsstyret i YATA Norge lyser ut verv for 2022/2023

YATA Norge søker unge med interesse for utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk til lærerike og sosiale verv i landsstyret. Som medlem av landsstyret utfører du viktige oppgaver for hele organisasjonen. Søknadsfrist er mandag 12. september

Landsstyret i YATA Norge utfører sentrale oppgaver for hele organisasjonen. Vi holder til i Oslo og møtes ca. én gang i måneden for å følge opp daglig drift av YATA og de prosjektene vi holder på med. Landsstyret støtter lokallagene på alle slags måter og opptrer som bindeleddet til moderorganisasjonen Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) og det internasjonale YATA-nettverket.

Oppgavene til landsstyret er svært varierte, og som medlem i styret kan du forvente å jobbe med blant annet organisasjonsutvikling, sosiale medier, nettsider, medlemstilbud og nasjonale og internasjonale arrangementer. Landsstyret jobber hele tiden med å skape nye prosjekter og muligheter for våre medlemmer. Hvert år arrangerer vi blant annet YATAs største arrangement, den sikkerhetspolitiske konferansen NorSec. 

Du må være medlem i YATA for å være en del av landsstyret. Utover dette er vi først og fremst interessert i motivasjonen din for å gjøre en god jobb for hele YATA Norge. 

Vi søker fortrinnsvis personer mellom 18 og 32 år (studenter, kadetter eller unge yrkesaktive) som er interessert i områdene organisasjonen jobber med. Det er viktig at du ønsker å bruke tid på sosiale og spennende arrangementer i organisasjonen. Fra oss kan du forvente nyttige erfaringer og et bredt nettverk samt spennende faglige muligheter.

Her kan du lese mer om vervene du kan søke på:

President 

Som president i YATA Norge er du organisasjonens ansikt utad. Presidenten representerer YATA Norge både nasjonalt og internasjonalt. Du bør ha god erfaring med organisasjonsarbeid, helst ledelse. Du har god ordenssans og gjennomføringsevne. Som president er det viktig å jobbe aktivt for samhold og utvikling i hele organisasjonen. Som leder for landsstyret skal du både stille med initiativ og utføre planer og prosjekter resten av organisasjonen ønsker gjennomført. 

Visepresident 

Som visepresident i YATA Norge bør du ha erfaring med organisasjonsarbeid og gode organisatoriske kunnskaper. Det innebærer at du har motivasjonen til å jobbe administrativt og at du er løsningsorientert når det dukker opp nye utfordringer. Du bør være selvstendig i arbeidet ditt og evne å utvikle egne prosjekter, samtidig som du støtter resten av styret i deres arbeid. Som visepresident må du også være komfortabel med å tre inn i presidentens rolle ved behov. 

Økonomiansvarlig 

Økonomiansvarlig i YATA Norge har overordned oversikt og kontroll over økonomien til landsstyret sammen med presidenten. Du bør ha kunnskap og erfaring med budsjett og regnskap. Som økonomiansvarlig skal du føre god oversikt, være velorganisert og pålitelig. Økonomiansvarlig vil også måtte jobbe opp mot eksterne aktører slik som støtteordninger og revisor. Denne rollen byr på mange muligheter, da økonomiansvarlig vanligvis er involvert i de fleste YATA-prosjekter. 

Kommunikasjonsansvarlig 

Kommunikasjonsansvarlig i landsstyret har ansvaret for organisasjonens kommunikasjon utad. Dette er i all hovedsak sosiale medier, slik som Facebook og Instagram, men også nettsiden til YATA Norge. Du bør være opptatt av god formidling på alle plan, alt fra artikler og SoMe-kampanjer til prosjektsøknader og rekrutteringsmateriale. Kommunikasjonsansvarlig er kreativ, pålitelig og selvstendig. Du bør i tillegg ha gode skriftlige kunnskaper i både norsk og engelsk.

Internasjonal koordinator 

Som internasjonal koordinator i landsstyret skal du opptre som en god ambassadør for YATA Norge i møte med det internasjonale miljøet. Dette innebærer at du liker å jobbe målrettet for å etablere kontakt med samarbeidspartnere og nye prosjekter, samt at du finner gode muligheter for våre medlemmer. Som internasjonal koordinator skal du beherske engelsk godt. 

Medlemsansvarlig 

Medlemsansvarlig har tett kontakt med lokallagene og opptrer som et knutepunkt for disse når det gjelder spørsmål vedrørende medlemskap og medlemmer. Du liker å jobbe med mennesker og kommunikasjonsoppgaver. Organisasjonserfaring er ønskelig, men ikke nødvendig. Det viktigste er at du er pålitelig og har ordenssans.

Prosjektledere for NorSec (2 stk.) 

Den årlige Nordic Security Conference er YATA Norges største arrangement. Som prosjektleder bør du ha en visjon for konferansen og stor gjennomføringsevne. Du bør være organisert og samarbeidsvillig samt komfortabel med å lede et team med frivillige. Dette er et verv som er svært krevende i perioder, men gir til gjengjeld omfattende administrativ erfaring og muligheten til å tilegne seg betydelig faglig innsikt og etablere et bredt nettverk i fagmiljøet.

Styremedlem

Vervet som styremedlem er forholdsvis nytt. Du vil derfor i stor grad kunne være med på å utforme vervets innhold. Viktigst er det at du evner å ta initiativ, er pålitelig og at du har en støttefunksjon for landsstyrets øvrige medlemmer. Du bør ha organisasjonserfaring og gode samarbeidsevner, samt tid til vervet. 

Last ned søknadsskjemaet her:

Vi ber om at utfylt søknadsskjema og CV sendes som én PDF-fil til valg@yata.no innen mandag 12. september. Spørsmål kan rettes til valgkomiteens leder Mathea Reine-Nilsen (mathea@yata.no, +47 902 24 486). 

Vi ser frem til å lese din søknad!