Landsstyret

LANDSSTYRET

På årsmøtet 25. oktober 2020 valgte medlemmene nytt landsstyre. Her er folka som jobber for å gjøre YATA så bra som mulig for deg! 

Landsstyret velges for ett år av gangen og har overordnet ansvar for daglig drift av organisasjonen. Det er for eksempel nasjonale arbeidsoppgaver som sikkerhetskonferansen NorSec, nettside og sosiale medier, artikler, ulike prosjekter i inn- og utland, YATA sitt forhold til vår moderorganisasjon DNAK, vårt internasjonale nettverk og andre aktører. Landsstyret sin viktigste oppgave er å støtte styring og aktiviteter i lokallagene og sørge for at YATA er en organisasjon som stadig utvikler seg.

Landsstyret for 2020/2021 

Jens Kristian Øvstebø, president 

Petter John Fotheringham Sørlie, visepresident 

Silje Martine Bøe Olssøn, økonomiansvarlig 

Mathias Hofgaard Bjørgung, medlemsansvarlig

Benedicte Røvik, kommunikasjonsansvarlig 

Karl Håkon Lilløy Mandelid, internasjonal koordinator

Julia Wong, prosjektleder NorSec2021

Elias Baccouche, prosjektleder NorSec2021

Kontakt landsstyret når som helst på post@yata.no.

Om oss

Vi er et nettverk for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Kontakt

post@yata.no

YATA Norge c/o DNAK, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo

Følg oss