Landsstyret

LANDSSTYRET

På årsmøtet 2. oktober 2022 valgte medlemmene nytt landsstyre. Her er folkene som jobber for å gjøre YATA så bra som mulig for deg! 

Landsstyret velges for ett år av gangen og har overordnet ansvar for daglig drift av organisasjonen. Det er for eksempel nasjonale arbeidsoppgaver som sikkerhetskonferansen NorSec, nettside og sosiale medier, artikler, ulike prosjekter i inn- og utland, YATA sitt forhold til vår moderorganisasjon DNAK, vårt internasjonale nettverk og andre aktører. Landsstyret sin viktigste oppgave er å støtte styring og aktiviteter i lokallagene og sørge for at YATA er en organisasjon som stadig utvikler seg.

Landsstyret for 2022/2023 

Beatrice Berg Sæthre, president 

William Boley Diseth, visepresident 

Richard Federhofer, økonomiansvarlig 

Johanne Akerø, medlemsansvarlig

Evelyn Rooseboom de Vries, kommunikasjonsansvarlig 

Benedicte Røvik, internasjonal koordinator

Maiken Auvi Raaen, prosjektleder NorSec2023

Amalie Skaiå Larsen, prosjektleder NorSec2023

Silje Kristine Hornnes, styremedlem

Sara Herfindal, styremedlem

Kontakt landsstyret når som helst på post@yata.no.

Om oss

Vi er et nettverk for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand.

Kontakt

post@yata.no

YATA Norge c/o DNAK, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo