Landsstyret

LANDSSTYRET

På årsmøtet 24. oktober 2021 valgte medlemmene nytt landsstyre. Her er folkene som jobber for å gjøre YATA så bra som mulig for deg! 

Landsstyret velges for ett år av gangen og har overordnet ansvar for daglig drift av organisasjonen. Det er for eksempel nasjonale arbeidsoppgaver som sikkerhetskonferansen NorSec, nettside og sosiale medier, artikler, ulike prosjekter i inn- og utland, YATA sitt forhold til vår moderorganisasjon DNAK, vårt internasjonale nettverk og andre aktører. Landsstyret sin viktigste oppgave er å støtte styring og aktiviteter i lokallagene og sørge for at YATA er en organisasjon som stadig utvikler seg.

Landsstyret for 2021/2022 

Elias Baccouche, president 

Julia Wong, visepresident 

Helena Baugstø, styremedlem

Nikolai Walderhaug, økonomiansvarlig 

Silje Kristine Hornnes, medlemsansvarlig

Malene Iren Eilertsen, kommunikasjonsansvarlig 

Karl Håkon Lilløy Mandelid, internasjonal koordinator

Benedicte Røvik, prosjektleder NorSec2022

Maiken Auvi Raaen, prosjektleder NorSec2022

Kontakt landsstyret når som helst på post@yata.no.

Om oss

Vi er et nettverk for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand.

Kontakt

post@yata.no

YATA Norge c/o DNAK, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo

Følg oss