LANDSSTYRET

På årsmøtet 29. september 2019 valgte medlemmene nytt landsstyre. Her er folka som jobber for å gjøre YATA så bra som mulig for deg! 

Landsstyret velges for ett år av gangen og har overordnet ansvar for daglig drift av organisasjonen. Det er for eksempel nasjonale arbeidsoppgaver som sikkerhetskonferansen NorSec, nettside og sosiale medier, artikler, ulike prosjekter i inn- og utland, YATA sitt forhold til vår moderorganisasjon DNAK, vårt internasjonale nettverk og andre aktører. Landsstyret sin viktigste oppgave er å støtte styring og aktiviteter i lokallagene og sørge for at YATA er en organisasjon som stadig utvikler seg.

Landsstyret for 2019/2020

Jens Kristian Øvstebø, president

Petter John Fotheringham Sørlie, visepresident

Narve Nilsen, økonomiansvarlig

Marte Freihow Langeland, medlemsansvarlig

Lene Marite Berg Hermann, kommunikasjonsansvarlig 

Silje Martine Bøe Olssøn, internasjonal koordinator

Line Augland, prosjektleder NorSec2020

Vilhelm Ofstad Bjørgul, prosjektleder NorSec2020

Kontakt landsstyret når som helst på post@yata.no.

Om oss

Vi er et nettverk for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Kontakt

post@yata.no

YATA Norge c/o DNAK, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo

Følg oss