Lokallag

LOKALLAG

YATA har lokallag over hele Norge som holder faglige og sosiale arrangementer. Vi er aktive i Oslo, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Bergen, Bodø og Kristiansand. Hvert lag har sitt eget valgte styre av frivillige som engasjerer seg for utenriks- og sikkerhetspolitikk i nærheten av der du bor.

Medlemmene er studenter, kadetter, unge yrkesaktive og andre som føler tilhørighet til YATA. Du trenger ikke være aktiv i noen lokallag for å være medlem i YATA, men det er en flott møteplass for unge folk med like interesser!

Trykk på de ulike lokallagene nedenfor og besøk deres Facebooksider hvor alle er aktive med oppdateringer og sine egne arrangementer. Landsorganisasjonen YATA Norge har i tillegg sin egen side. Lik oss, følg våre nyheter og det utenrikspolitiske stoffet vi deler!

YATA Oslo er YATAs største lokallag, og består av en god blanding studenter og unge yrkesaktive. Oslo som base gir oss muligheten til å avholde hyppige arrangementer med vidt spenn i både fagområde og deltakere. Foruten månedlig utenrikspolitiskquiz arrangerer vi en rekke panelsamtaler og debatter, samt bedriftsbesøk hos ambassader og relevante arbeidsplasser som Utenriks- og Forsvarsdepartementet. Et stort interessemangfold i styret gjør at vi som regel er på ballen med høyaktuelle tema. Følg med på Facebook for å holde deg oppdatert!

For spørsmål kontakt oss på oslo@yata.no, via Facebook eller Instagram.

I Norge sin eldste by finner du YATA Trondheim. Med NTNU og Luftkrigsskolen like i nærheten er vi så heldige å ha mange gode fagfolk og samarbeidspartnere vi kan lære svært mye av. I tillegg til månedlige foredrag og spennende arrangementer slik som krisesimulering, arrangerer vi hvert år en heldags konferanse ved navn Sikkerhetspolitisk dag hvor vi får inn en rekke fagfolk innen det sikkerhets-, forsvars- og utenrikspolitiske området. Vi er en utrolig engasjert gjeng som alltid ønsker å lære mer om dagsaktuelle og spennende temaer. Som del av vårt lokallag har du alltid et sted å snakke om utenriks,- forsvars og sikkerhetspolitikk!

For spørsmål kontakt oss på trondheim@yata.no, via Facebook eller Instagram.

Der Norge ble samlet til ett rike, ligger NATOs Joint Warfare Centre, Madla-leiren og mye annet spennende for oss som er interessert i utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Vi i YATA Stavanger arrangerer det meste fra sosiale quiz-kvelder til spennende og engasjerende foredrag med gode diskusjoner. Bli med!

For spørsmål kontakt oss på stavanger@yata.no, via Facebook eller Instagram.

YATA Tromsø er YATAs nordligste lokallag. Vi består for det meste av studenter ved UiT, men også unge yrkesaktive. Som et lokallag i Nord-Norge, fokuserer vi naturlig nok en del på nordlig utenriks-, sikkerhet- og forsvarspolitikk, men vi diskuterer også aktuelle saker fra sør. YATA Tromsø arrangerer blant annet diskusjonskvelder med innledere, medlemskvelder og studieturer i nord. 

For spørsmål kontakt oss på tromso@yata.no, via Facebook eller Instagram.

YATA Bergen er organisasjonen for deg som studerer eller jobber i Bergen og er opptatt av forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. Vi arrangerer jevnlig både sosiale og faglige arrangement og har som mål å være en møteplass for alle interesserte. Vi har et aktivt styre og lokallag bestående av både studenter og ferdig utdanna. Følg med på facebook-siden vår og stikk innom neste utenrikspolitiske pils eller send oss en melding dersom du er interessert!

For spørsmål kontakt oss på bergen@yata.no, via Facebook eller Instagram.

YATA Bodø er et nylig tilskudd i YATA Norges lokallag! Gjennom det nyetablerte styret har Bodø blitt en del av YATA familien. Bodø er et spennende sted, som har mye å by på innen forsvars-, sikkerhet- og utenrikspolitikk. YATA Bodø ser frem til å gi faglige, interessante og sosiale tilbud til nærområdet. Bor du i Bodø regionen, og har interesse innenfor disse fagfeltene? Da er det disse du skal kontakte!

For spørsmål kan du kontakte bodo@yata, eller via Facebook og Instagram!

YATA Kristiansand er YATA Norges yngste lokallag! Vi holder for det meste til på UiA campus Kristiansand, og har mange kjekke arrangementer. Enten du bare vil være med å diskutere utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk med herlige folk og noe godt i glasset, eller vil ha skikkelig godt faglig påfyll, har vi et enestående medlemstilbud.  Vi skal også ha turer både innenlands og utenlands i fremtiden, og vil gjerne ha deg med! Er du interessert i hva som skjer i verden, sett med både oss i NATO og andres briller? Bor du i Kristiansand og omegn? Møt opp på en av våre mange arrangementer og bli kjent med oss!

For spørsmål kontakt oss på kristiansand@yata.no, via Facebook eller Instagram.

Om oss

Vi er et nettverk for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand.

Kontakt

post@yata.no

YATA Norge c/o DNAK, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo