Månedens innsikt

MÅNEDENS INNSIKT

Dette er YATAs faste spalte hvor våre medlemmer og andre forfattere skriver aktuelle artikler om utenriks- og sikkerhetspolitiske tema. Vi er en politisk uavhengig organisasjon, og alle forfattere uttrykker sine egne synspunkt, ikke på vegne av YATA. Vårt mål er å spre kunnskap og bidra til diskusjon. Vi mener at unge stemmer og tekster fra unge sin synsvinkel fortjener et rampelys.

Vil du skrive en tekst til Månedens innsikt? Kontakt oss på innsikt@yata.no

Om oss

Vi er et nettverk for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand.

Kontakt

post@yata.no

YATA Norge c/o DNAK, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo