Mangfoldskonferansen og landsmøte (fulltegnet)

Tema for konferansen vil være mangfold på utenriks-, forsvars- og sikkherhetsfeltet. Arrangementet er åpent for alle YATA medlemmer. Samtidig vil en del av konferansen være en workshop, hvor vi skal diskutere hvordan YATA kan bidra til mer mangfold i lokallag og i organisasjonen som helhet. 

Konferansen vil finne sted i Trondheim på NTNU (Realfagsbygget, Gløshaugen)

Konferansen gir en fin mulighet til å møte andre YATA medlemmer fysisk. 

Etter konferansen vil vi avholde landsmøte på søndagen fra ca. Kl. 14. 

Informasjon om konferansen (til påmeldte deltagere) og landsmøtet er sendt på mail.

Vi gleder oss til å se dere i Trondheim!

Med vennlig hilsen

Landsstyret i YATA Norge

Presentasjon av innlederne:

Selma Matsdotter Bratberg

Nestleder i SAIH

Har bakgrunn fra Utviklingsstudier, og har jobbet særlig med avkolonisering av akademia, inkluderende utdanning og studentrettigheter.

Katrine Ringhus

Programrådgiver i SAIH.

Jobber spesielt med urfolks rett til utdanning og avkolonisering av utdanning. Har 10 års erfaring med å jobbe med menneskerettigheter, sivilsamfunn og beskyttelse i Latin-Amerika.

Tormod Overland

Sjef for Forsvarsmuseet Rustkammeret

Som leder i Forsvaret har han aktivt rekruttert kvinner. Han jobber nå som sjef for Forsvarsmuseet Rustkammeret, men har tidligere blant annet vært i Afghanistan som «gender advisor» (kjønnsrådgiver). Siden 2015 har han støttet Nordic Centre for Gender in Military Operations i Stockholm som kursinstruktør på «gender advisor» kurs og «gender focal point» kurs. Han har derfor jobbet mye med mangfold, både i NATO og Forsvaret, men har også gjort seg noen personlige betraktninger om hva mangfold egentlig er, og hva det innebærer.

Aji Cham

Regionrådgiver Redd Barna

Har jobbet 1 år i Redd Barna innenfor Asyl og integrering. Aji er 22 år gammel og har en bachelor i Statsvitenskap fra Universitetet i Stavanger. I løpet av studieløpet har hun engasjert seg i studentorganisasjoner og var blant annet leder for SAIH Stavanger. Hennes interessefelt knytter seg til utvikling og spesielt utviklingspolitikk i Afrika

Ingri Furulund

Hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret.

Som Hovedtillitsvalgt er Furulund de vernepliktiges øverste representant opp mot ledelsen i Luftforsvaret, og rådgiver for Sjef Luftforsvaret i vernepliktssaker. Hun har også ansvar for å rådgi og følge opp tillitsvalgte i Luftforsvaret. 

Amalie Louise Olsen

Masterstudent ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Tidligere YATA-medlem Amalie har tjenestegjort i Forsvaret i over syv år, blant annet i Sjøforsvaret, Hæren og INTOPS (internasjonal operasjon). Hun jobber for tiden på en master om mangfold i Forsvaret ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.