Fremhevet

Landsstyret i YATA Norge lyser ut verv for 2022/2023

YATA Norge søker unge med interesse for utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk til lærerike og sosiale verv i landsstyret. Som medlem av landsstyret utfører du viktige oppgaver for hele organisasjonen. Søknadsfrist er mandag 12. september

Landsstyret i YATA Norge utfører sentrale oppgaver for hele organisasjonen. Vi holder til i Oslo og møtes ca. én gang i måneden for å følge opp daglig drift av YATA og de prosjektene vi holder på med. Landsstyret støtter lokallagene på alle slags måter og opptrer som bindeleddet til moderorganisasjonen Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) og det internasjonale YATA-nettverket.

Oppgavene til landsstyret er svært varierte, og som medlem i styret kan du forvente å jobbe med blant annet organisasjonsutvikling, sosiale medier, nettsider, medlemstilbud og nasjonale og internasjonale arrangementer. Landsstyret jobber hele tiden med å skape nye prosjekter og muligheter for våre medlemmer. Hvert år arrangerer vi blant annet YATAs største arrangement, den sikkerhetspolitiske konferansen NorSec. 

Du må være medlem i YATA for å være en del av landsstyret. Utover dette er vi først og fremst interessert i motivasjonen din for å gjøre en god jobb for hele YATA Norge. 

Vi søker fortrinnsvis personer mellom 18 og 32 år (studenter, kadetter eller unge yrkesaktive) som er interessert i områdene organisasjonen jobber med. Det er viktig at du ønsker å bruke tid på sosiale og spennende arrangementer i organisasjonen. Fra oss kan du forvente nyttige erfaringer og et bredt nettverk samt spennende faglige muligheter.

Her kan du lese mer om vervene du kan søke på:

President 

Som president i YATA Norge er du organisasjonens ansikt utad. Presidenten representerer YATA Norge både nasjonalt og internasjonalt. Du bør ha god erfaring med organisasjonsarbeid, helst ledelse. Du har god ordenssans og gjennomføringsevne. Som president er det viktig å jobbe aktivt for samhold og utvikling i hele organisasjonen. Som leder for landsstyret skal du både stille med initiativ og utføre planer og prosjekter resten av organisasjonen ønsker gjennomført. 

Visepresident 

Som visepresident i YATA Norge bør du ha erfaring med organisasjonsarbeid og gode organisatoriske kunnskaper. Det innebærer at du har motivasjonen til å jobbe administrativt og at du er løsningsorientert når det dukker opp nye utfordringer. Du bør være selvstendig i arbeidet ditt og evne å utvikle egne prosjekter, samtidig som du støtter resten av styret i deres arbeid. Som visepresident må du også være komfortabel med å tre inn i presidentens rolle ved behov. 

Økonomiansvarlig 

Økonomiansvarlig i YATA Norge har overordned oversikt og kontroll over økonomien til landsstyret sammen med presidenten. Du bør ha kunnskap og erfaring med budsjett og regnskap. Som økonomiansvarlig skal du føre god oversikt, være velorganisert og pålitelig. Økonomiansvarlig vil også måtte jobbe opp mot eksterne aktører slik som støtteordninger og revisor. Denne rollen byr på mange muligheter, da økonomiansvarlig vanligvis er involvert i de fleste YATA-prosjekter. 

Kommunikasjonsansvarlig 

Kommunikasjonsansvarlig i landsstyret har ansvaret for organisasjonens kommunikasjon utad. Dette er i all hovedsak sosiale medier, slik som Facebook og Instagram, men også nettsiden til YATA Norge. Du bør være opptatt av god formidling på alle plan, alt fra artikler og SoMe-kampanjer til prosjektsøknader og rekrutteringsmateriale. Kommunikasjonsansvarlig er kreativ, pålitelig og selvstendig. Du bør i tillegg ha gode skriftlige kunnskaper i både norsk og engelsk.

Internasjonal koordinator 

Som internasjonal koordinator i landsstyret skal du opptre som en god ambassadør for YATA Norge i møte med det internasjonale miljøet. Dette innebærer at du liker å jobbe målrettet for å etablere kontakt med samarbeidspartnere og nye prosjekter, samt at du finner gode muligheter for våre medlemmer. Som internasjonal koordinator skal du beherske engelsk godt. 

Medlemsansvarlig 

Medlemsansvarlig har tett kontakt med lokallagene og opptrer som et knutepunkt for disse når det gjelder spørsmål vedrørende medlemskap og medlemmer. Du liker å jobbe med mennesker og kommunikasjonsoppgaver. Organisasjonserfaring er ønskelig, men ikke nødvendig. Det viktigste er at du er pålitelig og har ordenssans.

Prosjektledere for NorSec (2 stk.) 

Den årlige Nordic Security Conference er YATA Norges største arrangement. Som prosjektleder bør du ha en visjon for konferansen og stor gjennomføringsevne. Du bør være organisert og samarbeidsvillig samt komfortabel med å lede et team med frivillige. Dette er et verv som er svært krevende i perioder, men gir til gjengjeld omfattende administrativ erfaring og muligheten til å tilegne seg betydelig faglig innsikt og etablere et bredt nettverk i fagmiljøet.

Styremedlem

Vervet som styremedlem er forholdsvis nytt. Du vil derfor i stor grad kunne være med på å utforme vervets innhold. Viktigst er det at du evner å ta initiativ, er pålitelig og at du har en støttefunksjon for landsstyrets øvrige medlemmer. Du bør ha organisasjonserfaring og gode samarbeidsevner, samt tid til vervet. 

Last ned søknadsskjemaet her: (søknadsskjemaet må lastes ned på egen Mac/pc for så og lagres som egen pdf-fil sammen med cv før den sendes)

Vi ber om at utfylt søknadsskjema og CV sendes som én PDF-fil til valg@yata.no innen mandag 12. september. Spørsmål kan rettes til valgkomiteens leder Mathea Reine-Nilsen (mathea@yata.no, +47 902 24 486). 

Vi ser frem til å lese din søknad!

Fremhevet

Transatlantisk forum

Er du student, kadett eller ung yrkesaktiv? Opptatt av internasjonale spørsmål? Nysgjerrig på en karriere innen utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk?

Da bør du søke om deltakelse på Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) og Youth Atlantic Treaty Association (YATA)s Transatlantiske forum!

For andre gang arrangerer DNAK og YATA en serie på tre samlinger for engasjerte studenter, kadetter og unge yrkesaktive. Den første samlingen inviterer vi gruppen til våre lokaler i Oslo for en introduksjon av organisasjonene, NATO og det sikkerhetspolitiske bildet. Samling nummer to holder vi fagdag, hvor deltakerne får spennende foredrag fra utenriks- og sikkerhetspolitiske forskere i Norge. Den siste samlingen er en karriererettet fagdag med besøk til Forsvarsdepartementet (FD), Utenriksdepartementet (UD) og Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Høres dette ut som noe for deg? Da vil vi gjerne lese ditt motivasjonsbrev!

  • Første samling – 27. oktober
  • Andre samling- 17. november
  • Tredje samling – Uke 49 (dato kommer)

Motivasjonsbrev og CV sendes til kristine@dnak.org innen 4.september

Fremhevet

Bli med på YATAs nordområdeprosjekt del 2 med studietur til Svalbard!

Målet med prosjektet er å lære mer om sikkerhet og bærekraft på Svalbard. Flere nasjonale

og internasjonale aktører opererer nå i Norges nordlige områder, og derfor gjennomførte YATA Norge et informasjonsprosjekt med utgangspunkt i Sør-Varanger i november 2020. Nå ønsker vi å ta dette videre ved å gjennomføre en ny studietur; denne gangen til Svalbard. 

Gjennom møter med relevante aktører i Longyearbyen, Barentsburg og Ny-Ålesund vil vi lære mer om tematikken, og dele kunnskapen videre gjennom en informasjonskampanje. Målet er å produsere informasjonsmateriell som bidrar til økt forståelse hos medlemmer av YATA og øvrige interessenter om problematikken knyttet til arktis. Overordnet tema for prosjektet er samarbeid for å nå utviklings- og bærekraftsmål i nordområdene. Spesifikt knyttes det til bærekraftsmål 17 om samarbeid for å nå målene og mål 11 om bærekraftige samfunn. Relevant for Svalbard er hvordan områdets unike politiske posisjon påvirker samarbeidet mellom ulike land, særlig Norge og Russland. Miljøforskningen på området er svært aktuelt, og ikke minst koblingen mellom forskning, sikkerhets- og geopolitikk.


Prosjektet vil innebære en studietur til Svalbard, en langhelg i uke 42/43. Endelig dato bestemmes av prosjektgruppen.

Ettersom studieturen gjennomføres i forbindelse med et større informasjonsprosjekt, vil det bety at deltakerne har oppgaver tilknyttet dette både før og etter studieturen. Det må derfor beregnes tid til prosjektet fra august til desember 2022. Noen oppgaver knyttet til utformingen av turen vil også tildeles deltakerne av prosjektet. 

Les mer om del 1 av prosjektet og studieturen til Sør-Varanger her.

Vil du bli med? 

Søk her: https://forms.gle/Zs24mY1kpwwbb73K9

Søknadsfrist: Torsdag 21. Juli 2022, 23:59

Det er inntil 6 plasser på prosjektet. Det vil være en deltakeravgift på 800 kr per deltaker, men alle kostnader blir da dekket. Dersom det er resterende midler fra prosjektet, vil hele eller deler av beløpet tilbakebetales.

Det er en fordel at du er medlem av YATA og har noe forkunnskap eller interesse for tematikken knyttet til prosjektet. Det vil også være en fordel om du har noen tanker om hva du vil produsere av informasjonsmateriell.

Bli medlem på: www.yata.no/bli-medlem
For spørsmål: Ta kontakt med prosjektlederne silje.hornnes@yata.no eller julia@yata.no 

Prosjektet er finansiert av LNU Bærekraft

Fremhevet

Bærekraftskonferansen 2021

YATA Norge inviterer medlemmer til Bærekraftskonferansen 2021. 

Om konferansen:

Målet med prosjektet er å lære unge mennesker om, samt øke bevisstheten rundt, FNs bærekraftsmål og øke kompetansen på dette hos våre medlemmer i organisasjonen. På konferansen vil vi rette fokus på generell kunnskap om bærekraftsmålene og med et særlig fokus på tre utvalgte bærekraftsmål, ønsker vi å bedre forståelsen av hvordan bærekraft og utvikling også henger sammen med sikkerhet og fred.

Et overordnet tema for konferansen vil være sikkerhet og bærekraft, med særlig fokus på bærekraftsmålene 16 og 17:
16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.
17. Samarbeid for å nå målene.

Følg med på vårt facebookarrangement her for å være oppdatert på innledere og program.

Programmet for konferansen:

Innlederne:

Hans Jørgen Gåsemyr

Hans Jørgen Gåsemyr (PhD) er postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, og seniorforsker ved NUPI. 

Bakgrunnen hans dekker samfunnsvitenskap, kinesisk språk og områdestudier fra norske og kinesiske universitet. PhD og MA gradene hans er i statsvitenskap (komparativ politikk). Gåsemyr har tidligere arbeidet for FN i Beijing, og han har erfaring fra norsk media og kringkasting. Hans primære forskningsfelt er kinesisk politikk, inkludert sosiale og økonomiske reformer, stat-samfunn relasjoner og kinesisk utenriks- og utviklingspolitikk.

Foto: NUPI

Rafael Rosales

Rafael Rosales er stipendiat på Senter for klima og energiomstilling (CET) ved Universitetet i Bergen. Han forsker på hvordan byer kan planlegge for mer bærekraftig transport av gods, med fokus på hvordan man samarbeider på tvers av forvaltningsnivå og som en del an internasjonale nettverk. Han har bakgrunn i internasjonale studier og energipolitikk.

Foto: UiB

Mari Helliesen

Mari Helliesen er stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Hun forsker på holdninger til klimaendringer og -tiltak blant befolkningen og folkevalgte i Norge og undersøker hvor representativt demokratiet er når det gjelder klimasaken.

Foto: Solfrid Langeland, UiB

Thor Olav Iversen 

Thor Olav Iversen er ein doktorgradsstipendiat ved Senter for vitskapsteori. Han er utdanna samfunnsøkonom og har bakgrunn frå mellom anna Chr. Michelsen Institutt og FN-organisasjonen Verdas matvareprogram

Ingrid Handeland er jurist og forskar ved Seksjon for sjømakt og sjømilitær leiing ved FHS/Sjøkrigsskolen. 

Ho har mastergrad i rettsvitskap frå Universitetet i Bergen (UiB) frå 2019 med spesialisering i kyststaten sin jurisdiksjon over krigsskip i uskuldig gjennomfart etter reglane i FN sin Havrettskonvensjon. Handeland har elles spesialisering i kinesisk rett frå utvekslingsopphald ved Peking University i Beijing våren 2018 med praksis i kinesisk advokatfirma. Ho var elles studentpraktikant ved den kongelege norske ambassaden i Beijing på områda politikk, kultur og kommunikasjon hausten 2018. 

Ved FHS/Sjøkrigsskolen forskar ho på utviklingstrekk i havretten med særleg vekt på Kina, nordområdene og andre sentrale område der norske krigsskip opererer.

Foto: Jin Sigve Mæland

19. april – Karrierekveld med YATA Trondheim

Er du interessert i utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk, og kunne tenkt deg å høre mer om jobbmuligheter knyttet til disse temaene? 19. april kl 18.00 arrangerer YATA Trondheim karrierekveld på handelshøyskolen. 

Hit kommer representanter fra Leger uten grenser, Sintef og Luftkrigsskolen for å snakke om mulighetene hos dem. 

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Hvert år jobber omtrent 39 000 lokale medarbeidere sammen med 3800 internasjonale feltarbeidere for å yte helsetjenester og humanitær hjelp til de med størst behov i over 70 land rundt om i verden. På det norske kontoret jobber de med å samle inn penger, rekruttere internasjonalt personale og spre kunnskap om humanitære spørsmål.

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. De driver forskning innen teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.
Hvert år utfører de flere tusen oppdrag, for små og store kunder. 

Luftkrigsskolen er en av Forsvarets tre krigsskoler, og utdanner offiserer til Luftforsvaret. Her kan man ta utdanning innenfor militære studier med fordypning i ledelse, luftmakt og militære operasjoner. De tilbyr en svært ettertraktet lederutdanning, hvor det er mulig å både ta bachelorgrad og årsstudium. 

Det vil bli servert pizza underveis i arrangementet, og kaffe og kaker etterpå! 

Klikk deg inn på linken for å komme til facebook arrangementet: Facebook

13. april – YATA Oslo besøker NOREF

YATA Oslo besøker NOREF!

YATA Oslo inviterer til bedriftsbesøk hos NOREF torsdag 13. april klokken 10:00-11:30. NOREF er en uavhengig organisasjon som jobber for fredelige løsninger på væpnede konflikter, og jobber tett opp mot Utenriksdepartementet. Besøket vil gi et overordnet innblikk i hvordan organisasjonen jobber i møte med konfliktløsning, så vel som noen mer konkrete dypdykk i deres arbeid. Besøket er også en fin mulighet til å bli kjent med noen av dem som jobber ved senteret. Oppmøte er utenfor Pilestredet 33. 

NB: Det er et begrenset antall plasser. Arrangementet er kun åpent for medlemmer. Medlemskap koster kun 50 kroner i året, og dersom du ikke er medlem av YATA Oslo kan du bli det her: https://www.yata.no/bli-medlem/

Påmeldingslink: https://app.rubic.no/Public/Events/12163

Fristen for å melde seg på er tirsdag 11. april. 

30. mars – European Asylum Politics

**This event will be in English** 

There is little reason to believe that the refugee crisis from 2015 will not be repeated. The main question is whether the EU will have managed to make the necessary changes in asylum policy by that time. Migration will never stop; it is a constant phenomenon. The question is how best to regulate it. During the crisis in 2015, many European states chose to close their borders, instead of seeking collective solutions. The EU is now trying to find a common solution that all member states can agree on. How Europe will handle a new refugee crisis is thus still not clear. Is the goal of a common solution achievable?

The panel will consist of:

Karin Vaagland – Vaagland is a researcher at the Department of Political Science and International Relations at the University of Geneva. She recently handed in her PhD, titled «To harmonize or to externalize? EU decision-making in times of migration crises». As a PhD candidate she was part of the Fafo project MARE (European management of migration and refugees).

Özlem Gürakar-Skribeland – Gürakar-Skribeland is a postdoctoral researcher at the Department of Criminology and Sociology
of Law at the University of Oslo, and is currently working on the BEYOND-project on international refugee law. 

Grete Brochmann – Brochmann is a professor at the Department of Sociology and Social Geography at the University of Oslo. She has written several publications on international migration and the EU’s policy development on immigration.

Pål Nesse – Nesse is the current secretary-general of NOAS (Norwegian Organization for Asylum Seekers). He has previously been a spokesperson and special adviser for the NRC (Norwegian Refugee Council). He has a passion for the legal security of asylum seekers and refugees.

There is a limited number of places, places tend to disappear quickly, so remember to register if you are coming. Link for registration: https://app.rubic.no/Public/Events/5448

Welcome to an exciting and informative panel discussion on a current topic!

28.mars. Hvorfor kriger oppstår, og hvor de kommer fra

Tirsdag 28. mars arrangerer YATA Stavanger foredrag med Bjørn Ivar Kruke, professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Kruke har en spennende faglig bakgrunn, og sitter på en bred kompetanse innenfor samfunnsikkerhet. Han har blant annet 16 års erfaring fra det norske forsvaret, og har engasjert seg spesielt i befolkningens rolle som beredskapsressurs ved rask utvikling av kriser.

Link til arrangement: https://fb.me/e/156bM8z9L

29. mars: Quiz og foredrag – klima og konflikt

Onsdag 29. mars kl 18:30 inviterer YATA Trondheim til en sosial kveld på Habitat Bar! Vi har invitert med oss Elisabeth Rosvold for å holde et foredrag med hovedfokus på klima og konflikt, og sikkerhetsrådets rolle i denne sammenhengen. 

Elisabeth Rosvold har tidligere jobbet som seniorforsker på NUPI i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. I dag er hun ansatt ved instituttet for Sosiologi og Statsvitenskap ved NTNU. Elisabeth har med andre ord god kunnskap på temaet, så dette kommer til å bli et kult foredrag!

Etter foredraget vil det være en quiz med premie

Vi gleder oss til et innholdsrikt foredrag og en hyggelig kveld med quiz på Habitat 29. mars! Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vi sees!

Arrangementet finner du her: Facebook

15. mars: Sikkerhetspolitisk krise i Europa – Hva nå?

Foredrag med forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Russlands overfall på Ukraina for et drøyt år siden skapte en massiv fordømmelse i Europa og europeiske land har stilt seg solidarisk med Ukraina i deres frihetskamp. NATO synes mer relevant enn på mange år og svensk/finsk medlemskap i alliansen synes å være like rundt hjørnet. Hva vil dette innebære for Norge? Hva gjør det med vår holdning til egen beredskap? Hva slags utviklingstrekk ser Forsvarsministeren?

Dette er spørsmål du får svar på den 15. mars i Klæbuveien 72.

Velkommen til foredrag med forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foredraget arrangeres i samarbeid med Trondheim Militære Samfund og Leviathan – Linjeforeningen for statsvitenskap ved NTNU.

Bjørn Arild Gram er forsvarsminister for Senterpartiet siden april 2022. Han har tidligere vært kommunal- og distriktsminister, styreleder i KS og ordfører i Steinkjer. I Forsvaret har Gram vært både grensejeger, og lagfører på grensa mot Russland og senere sersjant i Heimevernet.

Foredraget er gratis og åpent for alle. Påmelding er obligatorisk.

Link til facebook arrangement: Facebook

Påmelding: hoopla

7. mars: Sikkerhetspolitisk dag 2023

Sikkerhetspolitisk dag (SPD) arrangeres for tredje gang 7. mars! 

Det er en heldagskonferanse som består av ulike foredrag og panelsamtaler, med fokus på sikkerhetspolitiske utfordringer i vår tid. Her har vi fått tak i noen av de fremste ekspertene på feltet for å dele sin kunnskap, og bidra til en dag fylt med spennende arrangementer.

Med “konflikt og terrorisme” som hovedtema for årets konferanse, kan man forvente ulike arrangement som tar for seg jihadisme og russiske fremstøt i Sahel-regionen, Israel-Palestina-konflikten – en av verdens mest kompliserte og langvarige konflikter, terrorfare og radikalisering i Norge og Europa, og krigen i Ukraina, verdens endrede sikkerhetssituasjon og utfordringer i en multipolar verden.

SPD er et samarbeid mellom Leviathan, YATA Trondheim og Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Arrangementene er åpne for alle med interesse, og vi håper på oppmøte fra et bredt spekter av studenter!

Program for dagen:

10.30 – Jihadister på fremmarsj og Russlands innblanding i Sahel-regionen 
🔗 https://fb.me/e/2DzCwQwaC
💬 Foredrag v/Morten Bøås
📍 Sted: D15

12.30 – Israel-Palestina-konflikten  
🔗 https://fb.me/e/3pgx13Pmm
💬Panelsamtale v/ Odd Karsten Tveit og Tore Tingvold Petersen
📍 Sted: D10

14.00 – Terrorisme, terrorfare og radikalisering
🔗 https://fb.me/e/2Hu5ZhObU
💬 Panelsamtale v/ Torbjørn Knutsen og Petter Nesser
📍 Sted: D10

19.00 – Krigen i Ukraina; sikkerhetspolitiske utfordringer i en multipolar verden
🔗 https://fb.me/e/2IHbvb0h2
💬 Panelsamtale v/ Tom Røseth, Iver B. Neumann og Robert Mood
📍 Sted: Konferansesenteret Sparebank 1 SMN

Kate Hansen Bundt

Kate Hansen Bundt,
Secretary General of the Norwegian Atlantic Committee

Kate Hansen Bundt has been Secretary General of the Norwegian Atlantic Committee since 2010. She is a political scientist (Cand.polit) from UiO and foreign policy analyst with particular interest in German, European and transatlantic security and strategy. She is a board member of NOREF (Norwegian Centre for Conflict Resolution) and a member of the council at Fridtjof Nansen Institute (FNI) in Oslo.

Prior to her current position, she worked at NUPI (Norwegian Institute of International Affairs) from 1990-1993, where she also was Chair of the Board from 2014-2021. She was Research Director at the Oslo-based think tank “Europaprogrammet” from 1993-2006 and worked as an independent commentator of European and German affairs from 2006-09. In 2009 she graduated from the executive course at the Norwegian Defence University College, were she still lectures. Bundt has been member of several Government appointed expert committees on security, defence and EU-issues and is frequently invited by the media to comment on developments in Germany, NATO, and the EU. In 2018 she was awarded the Willy Brandt Prize for her long and outstanding efforts for Norwegian-German relations.

Selin Yilmaz

Selin Yilmaz is the president of Youth Atlantic Treaty Association International.

Selin Yılmaz is an alumnus of Yeditepe University in Istanbul and the University of Amsterdam. She is a lawyer and legal consultant and partners with a law firm. She has been a member of the Young Atlantic Treaty Association (YATA) since 2017. She had been the president of YATA Turkey and she was elected as the president of Youth Atlantic Treaty Association International in November 2022. She was a part of the Women, Peace, and Security Task Force of ATA International, a student ambassador at the University of Amsterdam, a teaching assistant for International Business Transactions, and a member of Make a Wish.