Nordområdeprosjektet

YATA Norge gjennomfører et informasjonsprosjekt om FNs bærekraftsmål i nordområdene i perioden 2020 til 2022.

Målet med prosjektet er å lære unge voksne om rollen Norge har som aktør i nordområdene, fortrinnsvis i Barentsregionen. Vi skal produsere informasjonsmateriell som bidrar til økt forståelse hos medlemmer av YATA og øvrige interessenter.

Overordnet tema for prosjektet er samarbeid for å nå utviklings- og bærekraftsmål i Arktis. Spesifikt rettes det mot bærekraftsmål 17 og 11, samarbeid for å nå målene og bærekraftige byer og samfunn. Dette er gjerne særlig relevant i år med tanke på pandemien og uventede stengte grenser i et område hvor det vanligvis er mye aktivitet på tvers av landegrensene.


Deler av prosjektet innbefatter studietur til Kirkenes, Sør-Varanger i perioden 5.- 8. november og studietur til Svalbard høsten 2022.

Sosial ulikhet og klimaendringer er tema som er viktig i nordområdene. I Barentsregionen er det regionale samarbeidet på tvers av land naturlig og nødvendig for å nå felles mål. Derfor blir det naturlig å også fokusere på bærekraftsmål 11 som omhandler bærekraftige byer og samfunn. Spesifikt er det interessant å lære mer om de to nabobyene Kirkenes i Sør-Varanger og Nikel på den russiske siden. Norske myndigheter har lenge uttrykt bekymring for industrien og miljøutfordringene i Nikel ettersom luftkvaliteten i Pasvik-dalen påvirker begge sider av grensen. I tillegg er det interessant å lære mer om disse byene med tanke på den svært store kontrasten i sosiale og økonomiske forhold, særlig den korte distansen mellom Kirkenes og Nikel tatt i betraktning. 

Prosjektet er fullfinansiert gjennom LNUs Infostøtte.

Tekstbidrag fra deltakerne i prosjektet: