Nordområdeprosjektet

I perioden 2020-2022 har YATA Norge gjennomført et informasjonsprosjekt om FNs bærekraftsmål i nordområdene.

Målet med prosjektet er å lære unge voksne om rollen Norge har som aktør i nordområdene, fortrinnsvis i Barentsregionen. Vi skal produsere informasjonsmateriell som bidrar til økt forståelse hos medlemmer av YATA og øvrige interessenter.

Overordnet tema for prosjektet er samarbeid for å nå utviklings- og bærekraftsmål i Arktis. Spesifikt rettes det mot bærekraftsmål 17 og 11, samarbeid for å nå målene og bærekraftige byer og samfunn. Dette er gjerne særlig relevant i år med tanke på pandemien og uventede stengte grenser i et område hvor det vanligvis er mye aktivitet på tvers av landegrensene.


Deler av prosjektet innebar en studietur til Kirkenes, Sør-Varanger i perioden 5.- 8. november 2020 og en studietur til Svalbard i perioden 26.-30. oktober 2022. Disse turene var åpne for påmelding, hvor 8 deltakere ble plukket ut til å være med til Kirkenes, Sør-Varanger, mens vi åpnet for at 12 deltakere kunne være med på tur til Svalbard.

Sosial ulikhet og klimaendringer er tema som er viktig i nordområdene. I Barentsregionen er det regionale samarbeidet på tvers av land naturlig og nødvendig for å nå felles mål. Derfor blir det naturlig å også fokusere på bærekraftsmål 17 som omhandler samarbeid for å nå målene, samt bærekraftsmål 11 som omhandler bærekraftige byer og samfunn.

Studieturen til Kirkenes, Sør-Varanger:
Det har vært spesielt interessant å lære mer om de to nabobyene Kirkenes i Sør-Varanger og Nikel på den russiske siden. Norske myndigheter har lenge uttrykt bekymring for industrien og miljøutfordringene i Nikel ettersom luftkvaliteten i Pasvik-dalen påvirker begge sider av grensen. I tillegg lærte gruppen mer om den svært store kontrasten i sosiale og økonomiske forhold, da særlig den korte distansen mellom Kirkenes og Nikel tatt i betraktning. 

Studieturen til Svalbard:
Svalbard er en øygruppe underlagt norsk suverenitet i henhold til Svalbardtraktaten fra 1920. Likevel har traktaten blitt, og blir stadig, gjenstand for misforståelser og feiltolkninger. På grunn av dens strategiske plassering i nordområdene har øyen også fått kjenne på den økende geopolitiske spenningen i nord, samtidig som klimaendringene truer både dyreliv og arbeidsplasser på Svalbard. Alle disse problemstillingene ble belyst da YATA Norge dro på tur med 12 personer til Svalbard høsten 2022 for å lære mer om bærekraft og sikkerhet i Arktis. Deltakerne fikk blant annet møte næringssjefen på Svalbard, besøke Svalbard satellittstasjon, ta en tur ned i gruvene, og høre om Svalbards historie fra selskapet Store Norske.

Gjennom virkelighetsskildringer fra nåtiden og tilbakeblikk på historiske fakta ble det tydelig at bærekraftsmål nummer 17, samarbeid for å nå målene, og nummer 11, bærekraftige byer og samfunn alltid har stått i sentrum på samfunnet på Svalbard, bare tilpasset tidens løp. Deltakerne av informasjonsprosjektet fikk øynene opp for hvor vanskelig det kan være å samarbeide på et større nivå i et geopolitisk, spent klima, men hvor samarbeid lokalt på øygruppen har blitt pleid i flere hundre år. De ble samtidig oppmerksom på hvor vanskelig det kan være å gå fra kulldrift over på bærekraftig energikraftverk i et samfunn hvor gruvearbeiderne har vært grunnmuren i arbeidslivet-også i over hundre år.

En økende interesse for nordområdene

Det er ingen tvil om at nordområdene er en svært interessant region å studere og lære mer om. YATAs nordområdeprosjekt har gitt deltakere, og andre som har fått innsikt gjennom tilgjengelig informasjon, en driv til å utforske problemstillinger knyttet til bærekraft i nord. Kirkenes, Sør-Varanger og Svalbard kommer uten tvil til å bli gjenstand for overskrifter og samtaleemner på YATA-arrangement de kommende årene. Kanskje det også blir mulighet for å delta i en prosjektgruppe knyttet til Nordområdene i YATA snart?

Følg med på våre nettsider og sosiale medier for oppdatert informasjon!

Prosjektet er fullfinansiert gjennom LNUs Infostøtte.

Recap av studieturen til Svalbard 2022:
Video Silje Hornnes

Tekstbidrag fra deltakerne i prosjektet: