Oslo

YATA OSLO

YATA Oslo er YATAs største lokallag, og består av en god blanding studenter og unge yrkesaktive. Oslo som base gir oss muligheten til å avholde hyppige arrangementer med vidt spenn i både fagområde og deltakere. Foruten månedlig utenrikspolitiskquiz arrangerer vi en rekke panelsamtaler og debatter, samt bedriftsbesøk hos ambassader og relevante arbeidsplasser som Utenriks- og Forsvarsdepartementet. Et stort interessemangfold i styret gjør at vi som regel er på ballen med høyaktuelle tema. Følg med på Facebook for å holde deg oppdatert!

Kommende arrangementer:

Om oss

Vi er et nettverk for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Kontakt

post@yata.no

YATA Norge c/o DNAK, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo