21. oktober. Russland under lupen: Sikkerhetspolitikk og demokrati

Onsdag 21. oktober inviterer YATA Oslo til vårt digitale arrangement «Russland under lupen».

Russland: stormakt, nær nabo og samarbeidspartner. Russland har stor betydning ikke bare for norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk, men for verden over. Særlig aktuelt er Russlands engasjement i Ukraina og Hviterussland samt sammenhengen mellom forgiftningen av opposisjonspolitiker Navalnyj og energisamarbeidet med Tyskland som nå står i fare. Deres kompliserte forhold til USA og europeiske stormakter, deres forhold til Kina, og Putins metoder for å forbli i maktposisjon vil ha konsekvenser for posisjonering med og mot verdens største land.

I denne omgang skal vi både bli bedre kjent med Russlands interne politiske prosesser og aktuelle utenrikspolitikk. Russland-kjenner Anni Roth Hjermann fra NUPI vil fortelle oss om demokratiets stadig dårligere kår i Russland og hvordan den politiske eliten bruker offentlig diskurs til å klamre seg til makten. I tillegg vil Anni fortelle oss om hvordan konfliktdynamikk og Russlands forhold til resten av verden etter krisen i Ukraina siden 2015. I sistnevnte prosjekt jobber Anni tett med Julie Wilhelmsen, som nylig mottok Skjervheimprisen for sitt arbeid om Russland.

Arrangementet vil avholdes digitalt på Zoom for alle YATAs medlemmer. Er du ikke medlem av YATA? Meld deg inn her: https://yata.no/bli-medlem
Lenke:

Zoom meeting:
Topic: Russland under lupen
Time: Oct 21, 2020 07:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://tufts.zoom.us/j/7511363311
Meeting ID: 751 136 3311