Søk verv i YATA Bergen!

YATA Bergen lyser ut verv i lokallaksstyret! Brenner du for sikkerhets-, utenriks- og forsvarspolitikk, er mellom 18 – 32 år og bor i Bergensområdet? Da bør du søke verv i YATA Bergen. Gjennom YATA får du mulighet til å få et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk, delta på spennende studieturer, arrangere foredrag/debatter/seminarer om et tema du brenner om og masse mer.  Søknadsfrist: 27. september 23.59.
Spørsmål kan rettes til: Benedicte@yata.no

Dette er vervene du kan søke på:


Leder
Som leder representerer du lokallaget og har du hovedansvar for forvaltningen av YATA
Bergen. Dette er et verv for deg som har tid og kapasitet til å drifte lokallaget og vil representere lokallaget i månedlige landsstyremøter sammen med andre lokallagsledere og landsstyret. Du har et helhetlig ansvar for det organisatoriske arbeidet, jevnlige oppdateringer og innrapporteringer, samt utvikling og drift av lokallaget.

Nestleder
Som nestleder bistår du leder med organisatorisk arbeid og representasjon ved behov.
Du bør ha kapasitet og tid til dette vervet da man jobber tett med leder og har et større
administrativt ansvar for organisasjonen. Som nestleder bør du være komfortabel med å tre inn i leder sin rolle.


Økonomiansvarlig
Som økonomiansvarlig holder du oversikt og kontroll over regnskap, budsjett og søknader
knyttet til ulike støtteordninger. Dette er et verv hvor man vil få en innføring i slikt arbeid, og passer utmerket for deg som er organisert og ønsker forvalte den økonomiske driften av organisasjonen sammen med leder og nestleder.


Kommunikasjonsansvarlig
Som kommunikasjonsansvarlig bidrar du til å produsere og publisere innhold til sosiale medier, har dialog med andre kommunikasjonsansvarlige i de andre lokallagene og sørge for at lokallagets budskap spres på nettsiden, Facebook og Instagram. Opplæring i nettside og bilderedigeringsprogram (Canvas) blir gitt.


Styremedlem
Som styremedlem(-er) vil du være med på styremøter og delta på arbeidet knyttet til
planlegging, utforming og arrangering av foredrag, diverse konferanser, quiz, utflukter og mye mer. Dette er et verv for deg som ønsker å utforme og skape aktiviteter for våre medlemmer.

Søk ved å fylle ut dette skjemaet innen 27. september (kl 23.59)