Stavanger

YATA STAVANGER

Der Norge ble samlet til ett rike, ligger NATOs Joint Warfare Centre, Madla-leiren og mye annet spennende for oss som er interessert i utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Vi i YATA Stavanger arrangerer det meste fra sosiale quiz-kvelder til spennende og engasjerende foredrag med gode diskusjoner. Bli med!

Kommende arrangementer:

Om oss

Vi er et nettverk for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Kontakt

post@yata.no

YATA Norge c/o DNAK, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo