Stillingsutlysninger YATA Norge

Norsec 2019
YATA Norge søker unge med interesse for utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk til lærerike og sosiale verv i landsstyret. Som en del av landsstyret utfører du viktige oppgaver for hele organisasjonen. Søknadsfristen er 4. Oktober

Landsstyret i YATA Norge utfører sentrale oppgaver for hele organisasjonen. Vi holder til i Oslo og møtes ca. én gang i måneden for å følge opp daglig drift av YATA og de prosjektene vi holder på med. Landsstyret støtter lokallagene på alle slags måter og vi opptrer som bindeleddet til moderorganisasjonen Den norske Atlanterhavskomité og det internasjonale nettverket til YATA-organisasjoner i andre land. Styret sine oppgaver er som oftest knyttet til nasjonale saker og ikke tilknyttet våre geografiske lokallag. 

Oppgavene til landsstyret sprer seg på et bredt spekter, og som medlem i landsstyret kan du blant annet jobbe med organisasjonsutvikling, sosiale medier, nettsider, medlemstilbudet og det internasjonale nettverket. Landsstyret jobber hele tiden med å skape nye prosjekter og muligheter for våre medlemmer. Hvert år arrangerer landsstyret YATAs største arrangement, nemlig sikkerhetskonferansen NorSec

Du må være medlem i YATA for å være en del av landsstyret. Utover dette er vi først og fremst interessert i motivasjonen din for å gjøre en god jobb for hele YATA Norge. 

Vi søker fortrinnsvis personer mellom 18 og 32 år (studenter, kadetter eller unge yrkesaktive), som er interessert i områdene organisasjonen jobber med, samt ønsker å bruke tid på sosiale og spennende eventer i organisasjonen. Tilbake fra organisasjonen får du gode erfaringer og et godt nettverk, samt at andre muligheter kan dukke opp i løpet av perioden. 

Mer om de ulike stillingene finner du nedenfor. 

De utlyste vervene 

President 

Som president av YATA Norge er du ansiktet til organisasjonen utad. Du bør ha tidligere erfaringer med å lede eller jobbe i andre organisasjonen, samt at du har god ordenssans og stor gjennomføringsevne. Presidenten i YATA Norge jobber aktivt for samhold og utvikling av hele organisasjonen, og representerer YATA både i Norge og i utlandet. Du skal både fronte nye ideer og utføre planer som resten av organisasjonen ønsker. 

Visepresident 

Som visepresident i YATA Norge bør du ha gode organisatoriske kunnskaper. Det innebærer at du har motivasjonen til å jobbe administrativt og at du er løsningsorientert når det dukker opp nye utfordringer. Du bør og være selvstendig i arbeidet ditt, slik at du kan utvikle egne prosjekter samtidig som du støtter resten av styremedlemmene i deres saker. Som visepresident skal du og være komfortabel med å tre inn i presidentens rolle ved forfall. 

Økonomiansvarlig 

Økonomiansvarlig i YATA Norge har den overordnede oversikten og styringen over økonomien til landsstyret sammen med presidenten. Du bør ha grunnleggende kunnskaper når det kommer til budsjett og regnskap. Som økonomiansvarlig skal du holde god oversikt, være velorganisert og pålitelig. Denne rollen byr på mange muligheter, da økonomiansvarlig vanligvis er involvert i de fleste YATA-prosjekter. 

Kommunikasjonsansvarlig 

Kommunikasjonsansvarlig i landsstyret har ansvaret for de sosiale mediene til organisasjonen. Dette innebærer facebook, instagram og nettsiden til organisasjonen. Du bør være opptatt av god formidling i alle slags medier, alt fra artikler og sosiale medier til prosjektsøknader og rekrutteringsmateriale. Du bør i tillegg ha gode kunnskaper i både norsk og engelsk. Som kommunikasjonsansvarlig har du og ansvaret for å redigere folks tekster og gi dem tilbakemeldinger på dette. 

Internasjonal koordinator 

Som internasjonal koordinator i landsstyret skal du opptre som en god ambassadør for YATA Norge i møte med det internasjonale miljøet. Dette innebærer at du liker å jobbe målrettet for å ta kontakt med mennesker og nye prosjekter, samt at du finner gode muligheter for våre medlemmer. Som internasjonal koordinator skal du beherske engelsk godt. 

Medlemsansvarlig 

Medlemsansvarlig i landsstyret er en relativt ny rolle i landsstyret fra og med september 2019 da YATA gikk over til medlemskontingent. Medlemsansvarlig har tett kontakt med lokallagene og opptrer som et knutepunkt for lokallagene når det kommer til spørsmål angående medlemskap og medlemmer. Om du er en organisert person som er glad i mennesker og kommunikasjonsoppgaver bør du vurdere å søke medlemsansvarlig. 

NorSec-prosjektledere (2 stk.) 

NorSec er det største arrangementet YATA Norge har i løpet av ett år. Konferansen gjennomføres hvert år og krever mye innsats fra prosjektlederne. Du som prosjektleder bør ha en visjon for konferansen, og ha stor gjennomføringskraft. Du bør være organisert og samarbeidsvillig, og du skal i tillegg lede et team av frivillige. Så er du interessert i å utvikle nye muligheter for NorSec? Da bør du søke som NorSec-prosjektleder. 

Vi gleder oss masse til å lese din søknad!

Vi minner om at CV sendes til valg@yata.noHusk søknadsfrist 4. oktober. 
Spørsmål til valgkomiteen kan rettes til leder av valgkomiteen Amalie Skaiå Larsen (
amalie@yata.no eller 90360603).  

Om oss

Vi er et nettverk for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Kontakt

post@yata.no

YATA Norge c/o DNAK, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo