YATAs nordområdeprosjekt del 2 med studietur til Svalbard!

Målet med prosjektet er å lære mer om sikkerhet og bærekraft på Svalbard. Flere nasjonale og internasjonale aktører opererer nå i Norges nordlige områder, og derfor gjennomførte YATA Norge et informasjonsprosjekt med utgangspunkt i Sør-Varanger i november 2020. Nå ønsker vi å ta dette videre ved å gjennomføre en ny studietur; denne gangen til Svalbard. 

Gjennom møter med relevante aktører i Longyearbyen, Barentsburg og Ny-Ålesund vil vi lære mer om tematikken, og dele kunnskapen videre gjennom en informasjonskampanje. Målet er å produsere informasjonsmateriell som bidrar til økt forståelse hos medlemmer av YATA og øvrige interessenter om problematikken knyttet til arktis. Overordnet tema for prosjektet er samarbeid for å nå utviklings- og bærekraftsmål i nordområdene. Spesifikt knyttes det til bærekraftsmål 17 om samarbeid for å nå målene og mål 11 om bærekraftige samfunn. Relevant for Svalbard er hvordan områdets unike politiske posisjon påvirker samarbeidet mellom ulike land, særlig Norge og Russland. Miljøforskningen på området er svært aktuelt, og ikke minst koblingen mellom forskning, sikkerhets- og geopolitikk.


Prosjektet vil innebære en studietur til Svalbard, en langhelg i uke 42/43. Endelig dato bestemmes av prosjektgruppen.

Ettersom studieturen gjennomføres i forbindelse med et større informasjonsprosjekt, vil det bety at deltakerne har oppgaver tilknyttet dette både før og etter studieturen. Det må derfor beregnes tid til prosjektet fra august til desember 2022. Noen oppgaver knyttet til utformingen av turen vil også tildeles deltakerne av prosjektet. 

Les mer om del 1 av prosjektet og studieturen til Sør-Varanger her.

Vil du bli med? 

Søk her: https://forms.gle/Zs24mY1kpwwbb73K9

Søknadsfrist: Søndag 21. Juli 2022, 23:59

Det er inntil 6 plasser på prosjektet. Det vil være en deltakeravgift på 800 kr per deltaker, men alle kostnader blir da dekket. Dersom det er resterende midler fra prosjektet, vil hele eller deler av beløpet tilbakebetales.

Det er en fordel at du er medlem av YATA og har noe forkunnskap eller interesse for tematikken knyttet til prosjektet. Det vil også være en fordel om du har noen tanker om hva du vil produsere av informasjonsmateriell.

Bli medlem på: www.yata.no/bli-medlem
For spørsmål: Ta kontakt med prosjektlederne silje.hornnes@yata.no eller julia@yata.no 

Prosjektet er finansiert av LNU Bærekraft