Tromsø

YATA TROMSØ

YATA Tromsø er YATAs nordligste lokallag. Vi består for det meste av studenter ved UiT, men også unge yrkesaktive. Som et lokallag i Nord-Norge, fokuserer vi naturlig nok en del på nordlig utenriks-, sikkerhet- og forsvarspolitikk, men vi diskuterer også aktuelle saker fra sør. YATA Tromsø arrangerer blant annet diskusjonskvelder med innledere, medlemskvelder og studieturer i nord. 

Kommende arrangementer:

Om oss

Vi er et nettverk for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Kontakt

post@yata.no

YATA Norge c/o DNAK, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo